Фигури на смисъла

Скъпи читатели,

Езикът е коварно същество, което досущ като сладкодумната лисица от познатата ни приказка знае „двеста и двайсет хитрости“, а човекът, на когото непрекъснато се налага да го изважда от всякакви неловки ситуации, си има само „тринки, но добринки“ трика. Единият от тези трикове е, разбира се, литературата.

В лозето на настоящия том вие ще се хванете в много капани, от които само прочетените думи могат да Ви измъкнат. Това е игра на фигури, в които сетивното бива изместено от абстрактното, а абстрактното търси своето призвание в стъпките на някаква взаимовръзка. Залогът тук, както може би се досещате, е самият смисъл, натоварен с цялата важност на въпроса, а въпросът е първата яма; какво всъщност е важно?

Пожелавам Ви приятно четене!

От съставителя, 1 октомври 2021 г.

 

Съставител: Николай Генов

Редактор: Николай Генов

Издание на Факултета по славянски филологии

2021

ISSN 2603-4980

Том 4 на Творческа библиотека е финансиран от НИД на Факултета по славянски филологии към СУ „Св.
Климент Охридски“, договор N … .

logo