стъмва се върху листа ми / Айлин Топлева | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

стъмва се върху листа ми / Айлин Топлева

Posted in: Творческа библиотека, том 4 Started by

стъмва се върху листа ми / Айлин Топлева

стъмва се върху листа ми
все по-големи са ми редовете
и все по-малки думите
има друго – капка кафе
прашинка пепел, дата
– бил си някога тук –
има допир на пръсти
и стъпки на вятър
ръбчетата са прегънати навън
към времето
стъмва се
пада нощ и затиска
тъгата вътре в думите
изрязвам се от ъгъла на
страницата и безкраят се разкъсва на две
при мен е “без”
а при теб е “краят”


За автора: Айлин Топлева е родена в Бургас през 1994. Завършва новогръцка филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и в момента работи като преводач-редактор в „Радио България“ на БНР и преподавател по гръцки език. Обича да пише и да превежда поезия. Има няколко отличия в Националния младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев”.

e-mail: ailintopleva@gmail.com