Полиглосия

Скъпи приятели,

Представям Ви първи брой – “Полиглосия” – на нашата поредица – “Творческа библиотека”. В него са включени текстове на участниците в литературното четене “Поетически диалози”, провело се в рамките на Третия международен филологически форум (15-17 ноември 2018).

Желая Ви вдъхновено четене!

От съставителя

 

Съставител: Николай Генов

Редактор: Николай Генов

Издание на Факултета по славянски филологии

2018

ISSN 2603-4980

logo