Дума, текст и памет

Уважаеми читатели,

Пред Вас е том 12 на Библиотека “Международен филологически форум”, в който са включени разнообразни по тема и научен жанр текстове, обединени от проблема за възможностите на езикът и литературата да съхраняват човешката памет. Книжката е разделена на четири рубрики. В първата са включени три юбилейни слова – едно на проф. Симеон Янев по повод честването на неговата 80-годишнина през 2022 г. и две на доц. Елка Димитров върху юбилеите на Иван Цанев и Екатерина Йосифова и върху културната мисия на Иван Теофилов.

Във втората рубрика са поместени две статии и една рецензия, фокусирани върху проблема за езика и паметта и редактирани от лингвистите в екипа на сп. „Филологически форум“. Третата рубрика е насочена към различните посоки на изграждане на художественото пространство в модерната българска литература, а в четвъртата са включени текстове, занимаващи се с проблематизацията на субекта в литературата от ХХ и ХХI век.

Приятно четене!

Надежда Стоянова

 

 

Съставител: доц. д-р Надежда Стоянова

 

Съдържание

 

Култура и памет

Субект и памет

logo