За списание “Филологически форум”

ISSN 2367-8119 (печатно издание (брой 1 и 2)
ISSN 2534-9473 (електронно издание)
Издател: Факултет по славянски филологии към Софийския университет “Св. Климент Охридски”, България.

Международен филологически форум

Идеята за списанието се роди от големия интерес към проведения през 2014 г. Международен филологически форум за студенти и докторанти, в който взеха участие близо 250 млади учени. В основата на тази идея са доц. д-р Владислав Миланов, доц. д-р Венета Савова и гл. ас. д-р Надежда Стоянова. Още в началото към екипа се присъединиха гл. ас. д-р Аглая Маврова и гл. ас. д-р Мартин Стефанов.
В подготовката и издаването на първите три броя на списанието участие взе и доц. д-р Владислав Миланов. От 5 януари 2017 г. доц. д-р Владислав Миланов не е част от редакционната колегия на списанието по настояване на останалите четирима членове.
Редакционният екип в състав доц. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Аглая Маврова и гл. ас. д-р Мартин Стефанов е утвърден на Декански съвет през януари 2017 г. и на Факултетния съвет през юли 2017 г. От втората половина на 2017 г. към колегията се присъединиха гл. ас. д-р Теодора Цанкова от Факултета по класически и нови филологии и гл. ас. д-р Иван Петров от Медицинския университет в Пловдив. От брой 2(4) за 2016 година списанието като помощник-редактори при подготвянето на броевете участват: Мария Русева, Кристиян Янев, Велимира Божилова, Борислава Иванова, Георги Георгиев, Николай Генов, Мария Маринова, Борис Илиев, Даниел Томов, Радостина Петрова. Сътрудници на списанието са били Йоанна Цекова, Ванеса Андонова и др. Повече за актуалния състав и структура на редакционния екип на списанието може да прочетете в подменю “Редактори” и в подменю “Структура и отговорности“.

Насоченост

Списанието има интердисциплинарен характер, а броевете са тематични и съобразени с интересите на младите изследователи. Във всеки брой, редом с научните разработки на младите учени, се публикуват по няколко текста на утвърдени имена, съобразно зададената проблематика. Така младите колеги получават възможност да публикуват в една престижна научна среда. Повече за насочеността на списанието може да прочетете в подменю “За списанието“.

Броеве

Първите два брой на сп. “Филологически форум” излизат в печатен вариант. Броевете след това се публикуват в електронен вариант. Достъпът до всички броеве е безплатен. Те могат да бъдат открити в подменю “Броеве“.

Рубрики

Рубриките, в които се включват научните текстове, са съобразени с тематичния подбор. Те са индивидуални за всеки брой. Сред регулярните рубрики са:

„Епистолар”;
„Поетически пролог”;
„Заглъхнало ехо”;
„Пътуващи думи”;
„Де е българистиката?”;
„Прочетено от нас”;
„Случи се…”;
„Намигания и прозявки”.

Индексиране

Списание “Филологически форум” се индексира в редица международни бази данни. Техен списък може да откриете в подменю “Индексиране“.

Важно

Научните статии се публикуват след положителен резултат от процедурата по двойно анонимно рецензиране. Повече за процедурата може да прочетете в подменю “Анонимно рецензиране

С предлагането на ръкопис на сп. “Филологически форум” авторите се съгласяват с етичните стандарти и политиката за авторско право на изданието.

От брой 2 (4) за 2016 година текстове, публикувани в сп. „Филологически форум”, са достъпни в Централно и Източноевропейската електронна библиотека CEEOL.

От 202о година сп. “Филологически форум” е приобщено към системата “ScholarOne Manuscripts“.

Редакционна колегия

Доц. д-р Венета Савова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Аглая Маврова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Доц. д-р Надежда Стоянова (Главен редактор, Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Теодора Цанкова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Иван П. Петров (Университет “Юстус Либиг”, гр. Гисен, Германия)

Гл. ас. д-р Симеон Стефанов (Институт по български език, БАН)

Гл. ас. д-р Кристиян Янев (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

д-р  Мария Русева (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Редакционният съвет се състои от български и чуждестранни учени.

Художник

 Петра Керкенезова

Помощник-редактор

ас. Георги Георгиев (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Контакти

Адрес

София, 1504, “Цар Освободител” 15, Централно крило.

logo