Radostina Petrova

Радостина Петрова е родена през 1988 година в град Русе. Завършва СОУ “Христо Ботев”, гр. Русе с хуманитарен профил през 2007 година. Завършва славянска филология, профил полски език и литература през 2012 година. Редовен докторант в Катедрата по славянски литератури към Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски” от 2013 година. Специализирала в Унивеситета “Мария Склодовска-Кюри” в Люблин, Полша (2010) и в Шльонския университет в Катовице (2014–2015). Води семинарни упражнения по история на полската литература в СУ „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на полската литература, сравнителното литературознание и литературната социология.

logo