Книги за участниците във Втория международен филологически форум осигури издателство “Критика и Хуманизъм”

kx-banner-jpg

kx-info-jpg

“ИЗДАТЕЛ С ФИЛОСОФИЯ”

КХ – КРИТИКА и ХУМАНИЗЪМ е независимо издателство, основано през 1990 г.

Единственият български издател, специализиран в съвременни хуманитарни дискурси.
Убеден, че трябва да допринася за поддържането на множество равностойни гласове в хуманитаристиката чрез роля на на помощник и предизвикател.

Сред най-утвърдените поредици на КХ са ‘Етоси’, ‘Социооптики’, ‘Varius’, ‘Ex Arte’, “Нова хуманитаристика”, а сред най-новите – “Трансверсали” и “Един ден открих удивен”.

Изданията могат да се поделят така:

  • Преводи на образцови или интелектуално провокативни съвременни текстове в полета като философия, социология, политология, културология, психология, история, литературна критика, със специален акцент върху постмодернизма и подчертана ирония към самото това етикетиране по области.
  • Публикации, ориентирани към подпомагане на образователните или изследователските програми на местната академична среда.
  • Отосително ново поле за издателска намеса е онази изящна литература, която показва как смайващо общи са изворите на идеи за хуманитаристика и проза, доколкото изобщо е възможно строго прокарване на разделителни линии между тези дискурсивни жанрове.

 

изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм
пл. “Славейков” 11, София 1000
тел./факс: 98 00 243
kx@bsph.org
www.bsph.org/kx
Антоанета Колева, Ася Захариева

logo