Нашите учители

“Няма ученик по-горен от учителя си…” (Матей 10:24)

Тук ще ви срещаме с наши изтъкнати филолози, от които сме се учили.

logo