Структури, интерпретации, импровизации

Уважаеми читатели,

Пред Вас е Том 10 на Библиотека „Международен филологически форум“, който съдържа отбрани филологически разработки. Тук ще откриете разнообразни и сериозни както езиковедски, така и литературоведски проучвания на млади изследователи и на утвърдени учени.

Всички езиковедски публикации поместихме в раздел „Структури“, понеже представят опити в различни лингвистични направления. В раздела ще откриете разработки върху проблеми от правописа и морфологията, лексикологията, синтаксиса и семантиката и стилистиката на текста в диахрония.

Литературоведските изследвания поместихме в раздели „Интерпретации“ и „Дебюти“. В първия от тях ще откриете четири текста, които са с разнообразен тематичен фокус, но са обединени от желанието да се откриват интертекстуални връзки между произведенията. Във втория събрахме опитите на студентите от Страсбургския университет да разсъждават върху диалога между изкуствата. В оригинал текстовете са поместени в брой 14 и 15 на сп. „Филологически форум“, рубрика „Епистолар“. Преводът на българския, публикуван тук, е дело на доц. д-р Миряна Янакиева.

Желаем Ви приятно четене!

Съставителите

Съдържание

 

Структури

Интерпретации

logo