РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Доц. д-р Венета Савова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Гл. ас. д-р Аглая Маврова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Гл. ас. д-р Теодора Цанкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България, главен редактор)

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Гл. ас. д-р Иван Петров (Медицински университет Пловдив, България)

ПОМОЩНИК-РЕДАКТОРИ

д-р Мария Русева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

ас. Кристиян Янев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Николай Генов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Георги Георгиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

ВОДЕЩИ НА РУБРИКИ

доц. д-р Миряна Янакива (Институт за литература към Българската академия на науките, България, Страсбургски университет, редактор на рубрика “Епистолар”, Франция)

гл. ас. д-р Симеон Стефанов (Българска академия на науките, България)

д-р Мария Русева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Пътуващи думи”)

ас. Кристиян Янев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Де е българистиката?”)

Николай Генов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Намигания и прозявки”)

Георги Георгиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Случи се”)

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Проф. Мари Врина-Николов (Нов български университет, България)

Проф. д-р Александър Наумов (Университет във Венеция, Италия)

доц. д-р Мария Белова (Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, Русия)

доц. д-р Павел Крейчи (Масариков университет, Чехия)

Проф. дфн Валери Стефанов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. дфн Адриана Дамянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. дфн Искра Христова- Шомова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Амелия Личева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Татяна Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Ренета Божанкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Гергана Дачева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Людмил Димитров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Петя Осенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Андрей Бояджиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. дфн Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Доц. дсн Николай Папучиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Доц. д-р Добромир Григоров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Доц. д-р Русана Бейлери (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

 

ХУДОЖНИК

Петра Керкенезова

За функциите на различните позиции може да прочетете в подменю “Структура и отговорности на редакционната колегия“.

logo