РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Гл. ас. д-р Аглая Маврова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България. Профил на сайта на СУ. Researcher ID (Web of Science):ABD-2215-202; ORCID ID: 0000-0002-2505-529X). Области: преподаване на руски език за българи и български език за руснаци; методика на обучението по руски език; съпоставителна лингвокултурология; езикова интерференция; интеркултурни изследвания.

Доц. д-р Надежда Стоянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България, главен редактор. Профил на сайта на СУResearcher ID (Web of Science): N-2635-2018 ORCID ID:0 000-0001-5599-8398). Области: история на българската литература, литература за деца и юноши, популярна литература и култура.

Гл. ас. д-р Теодора Цанкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България. Профил на сайта на СУ; ResearcherID: AEH-0909-2022; ORCID ID: 0000-0001-9746-7819).

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България. Профил на сайта на СУ; ORCID ID: 0009-0008-8247-2314).

Гл. ас. д-р Иван Петров (Университет “Юстус Либиг”, гр. Гисен, Германия. ORCID ID: 0000-0003-4386-0097). Области – палеославистика, медиевистика, сравнително и историческо езикознание, славянска и гръцка палеография, византинистика, класическа филология, славянски езици.

Гл. ас. д-р Симеон Стефанов (Българска академия на науките, България. Профил на сайта на БАН; ORCID ID: 0000-0003-4048-5455)

гл. ас. д-р Кристиян Янев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България. Профил на сайта на СУ. ORCID ID: 0000-0003-3003-7544)

д-р Мария Русева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България. Профил на сайта на СУ. Researcher ID (Web of Science):AAM-4625-2021. ORCID ID:0000-0003-4408-1247)

Доц. д-р Венета Савова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

РЕДАКТОР НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ас. Георги Георгиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България. Профил на сайта на СУ: ORCID ID: 0009-0001-7632-4445). Области: английско езикознание; устен превод. 

 

ВОДЕЩИ НА РУБРИКИ

доц. д-р Миряна Янакива (Институт за литература към Българската академия на науките, България, Страсбургски университет, редактор на рубрика “Епистолар”, Франция)

гл. ас. д-р Симеон Стефанов (Българска академия на науките, България)

гл. ас. д-р Кристиян Янев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Де е българистиката?”)

д-р Мария Русева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Пътуващи думи”)

ас. Георги Георгиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Случи се”)

 

МЕЖДУНАРОДЕН РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

проф. Мари Врина-Николов (Национален институт по ориенталски езици и култури, Франция. Профил на сайта на НИОЕК)

проф. д-р Александър Наумов (Университет във Венеция, Италия)

 проф. Томас Дайбер (Университет “Юстус Либиг”, гр. Гисен, Германия. Профил на сайта на Университета в Гисен)

доц. дфн Иван Петров (Университет в Лодз, Полша. Профил на сайта на Университета в Лодз; Scopus ID 55812521400; ORCID ID 0000-0002-0189-833X; ResearcherID: K-5442-2017)

доц. д-р Мария Белова (Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, Русия. Профил)

доц. д-р Павел Крейчи (Масариков университет, Чехия. Профил на сайта на Масариковия университет)

научен сътрудник д-р Мария Катажина Пренер (Университет “Юстус Либиг”, гр. Гисен, Германия. Профил на сайта на Университета в Гисен)

 

ХУДОЖНИК

Петра Керкенезова

За функциите на различните позиции може да прочетете в подменю “Структура и отговорности на редакционната колегия“.

logo