РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Доц. д-р Венета Савова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Гл. ас. д-р Аглая Маврова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Гл. ас. д-р Теодора Цанкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България, главен редактор)

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Гл. ас. д-р Иван Петров (Университет “Юстус Либиг”, гр. Гисен, Германия)

Гл. ас. д-р Симеон Стефанов (Българска академия на науките, България)

ас. д-р Кристиян Янев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

д-р Мария Русева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

ПОМОЩНИК-РЕДАКТОРИ

гл. ас. д-р Николай Генов (Българска академия на науките, България)

ас. Георги Георгиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

ВОДЕЩИ НА РУБРИКИ

доц. д-р Миряна Янакива (Институт за литература към Българската академия на науките, България, Страсбургски университет, редактор на рубрика “Епистолар”, Франция)

гл. ас. д-р Симеон Стефанов (Българска академия на науките, България)

ас. д-р Кристиян Янев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Де е българистиката?”)

д-р Мария Русева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Пътуващи думи”)

ас. Георги Георгиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор на рубрика “Случи се”)

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Проф. Мари Врина-Николов (Нов български университет, България)

Проф. д-р Александър Наумов (Университет във Венеция, Италия)

доц. д-р Мария Белова (Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, Русия)

доц. д-р Павел Крейчи (Масариков университет, Чехия)

Проф. дфн Валери Стефанов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. дфн Адриана Дамянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. дфн Искра Христова- Шомова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Амелия Личева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Татяна Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Ренета Божанкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Гергана Дачева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Людмил Димитров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Петя Осенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. д-р Андрей Бояджиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Проф. дфн Маргарита Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Доц. дсн Николай Папучиев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Доц. д-р Добромир Григоров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

Доц. д-р Русана Бейлери (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

 

ХУДОЖНИК

Петра Керкенезова

За функциите на различните позиции може да прочетете в подменю “Структура и отговорности на редакционната колегия“.

logo