Петра Керкенезова е завършила Художествената академия в гр. София през 1974 год., специалност “Текстил”. Била е художник дизайнер в текстилната промишленост на България. Работи в областта на текстилния и архитектурния дизайн, уникалния текстил и живопис. Член е на Съюза на българските художници.

 

logo