Д-р Кристиян Янев е асистент в катедра “Славянски литератури” на Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Интересите му са в сферата на славянските литератури и сравнителното литературознание.

logo