Д-р Кристиян Янев е асистент в катедра “Славянски литератури” на Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Интересите му са в сферата на славянските литератури и сравнителното литературознание.

Профил на сайта на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

ORCID ID: 0000-0003-3003-7544

logo