Nadezhda Stoyanova

Доц. д-р Надежда Стоянова е преподавател в Катедрата по българска литература на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на историята на новата българска литература и култура и литературата за деца и юноши. Автор е на монографиите „Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето” (2015) и „Украси и гримаси. Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век” (2022). Публикувала е литературоведски статии, студии и рецензии в специализирания периодичен печат.

Профил на сайта на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Researcher ID (Web of Science): N-2635-2018

ORCID ID:0 000-0001-5599-8398

logo