Nadezhda Stoyanova

Надежда Стоянова е доктор по българска литература и преподавател във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на историята на новата българска литература и култура. Автор е на монографиите „Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето” (2015) и „Украси и гримаси. Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век” (2022). Публикувала е литературоведски статии и студии и критически текстове в специализирания периодичен печат.

logo