Aglaya Mavrova

Аглая Маврова е главен асистент в Катедрата по методика към Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св.  Климент Охридски“. Доктор е по методика на обучението по руски език (2013). В бакалавърската степен води семинарните занятия по методика на обучението по руски език в специалност „Руска филология“ и курсове по руски език за нерусисти. Изследователските й интересите са в областта на образованието, чуждоезиковото обучение, съпоставителната лингвокултурология, културата на Русия.

Профил на сайта на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Researcher ID (Web of Science): ABD-2215-202

ORCID: 0000-0002-2505-529

logo