Езикови картини, типологии, трансформации

Уважаеми читатели,

Настоящият том от Библиотека „Международен филологически форум“ продължава публикуването на – в по-голямата си част – текстове от автори, участвали в провелия се през 2016 г. Втори международен филологически форум за студенти и докторанти.

Представените идеи, поставените проблеми, предложените решения, застъпени в подбраните тук текстове, са прицелени в областите на лингвистиката и медиите.

Публикуваните в тома текстове са обособени в три рубрики.

Основен „патос“ на текстовете в рубриката Езикови картини и тезауруси са начините на моделиране на „действителността“ и възможността на изразните средства да репрезентират различни форми на познание.

Вдъхновението си в рубриката Типологии и своеобразия текстовете черпят от предизвикателствата, изпъкнали в полагането на лингвистичното знание в полето на академичното преподаване или в контекста на междуезиковия диалог.

Фокус на вниманието в текстовете от рубриката Реалности и трансформации са преобразяванията на събития, анализирани през призмата на езика, както и преобразуванията или препотвърждаванията в него на устойчиви явления.

Надяваме се, че изкушенията на младите изследователи ще събудят Вашия интерес!

Съставителите

Съдържание

Реалности и трансформации

logo