За Форума

Международният филологически форум дава възможност на младите филолози от различни държави и университети да представят свои научни разработки и преводи, които да бъдат коментирани от експертно жури.

Основни направления

Заседанията на Форума за разпределени в специализирани секции, а основните направления са:
Литературознание;
Лингвистика;
Старобългаристика;
Фолклористика и Културна антропология;
Методика на обучението по български език;
Превод.

В рамките на Форума:

се провеждат лекции на изявени български учени,
организират се кръгли маси на актуални теми,
правят се срещи с известни български писатели и поети, както и четения на млади автори.

Грамоти

Всички участници получават грамоти, както и книги, съобразени с техните интереси.

Предвидени инициативи

Последният ден на Форума е предназначен за посещение на Рилския манастир и други национални забележителности.

conference-speech-gray

Провеждане

Международният филологически форум се провежда на всеки две години през ноември месец в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”.

logo