Книги за участниците във Втория международен филологически форум осигури издателство “Наука и изкуство”

ИЗДАТЕЛСТВО „НАУКА И ИЗКУСТВО”

ИЗДАТЕЛСТВО „НАУКА И ИЗКУСТВО”“Наука и изкуство” е утвърдено издателство в България с 50-годишна история и над 15 000 заглавия до момента, с традиции в издаването на научна и справочна литература и огромен принос за изграждането на българската култура. Създадено през 1948 г., от 1997 г. “Наука и изкуство“ е дружество с ограничена отговорност.
Издателството е специализирано в издаване на речници, енциклопедии, граматики и преводна литература в областта на психологията.

В поредиците „Български речници” и „Съвременни двуезични речници” “Наука и изкуство” предлага нови български и двуезични речници, полезни на читателите с точност, пълнота и актуалност. Издава учебни помагала в областта на обучението по български език. Представителните поредици на издателството “Граматична библиотека“, “Психология на човешкото всекидневие“ и “Съвременна чуждестранна психология“ се ползват с широка популярност.

“Наука и изкуство“ ООД има спечелени и успешно реализирани проекти с Министерството на културата, Министерството на образованието, Френския културен институт, Агенцията по франкофонията в Париж, Американското посолство в София и други, както и грамота от Асоциацията на българските книгоиздатели в конкурса за най-добре издадена книга.

ИЗДАТЕЛСТВО „НАУКА И ИЗКУСТВО”

Контакти

София 1000,
пл.“Славейков“ 11
Тел.: 02/ 987-24-96
0889/50-41-86
E-mail: loretaya@gmail.com
Управител Лорета Пушкарова

Търговски щанд:

Книжна борса “Болид“
София 1528,
бул. “Искърско шосе“ 19,
сутерен офис 6
тел.: 02/987-47-90,
0887/25-40-48

logo