(Старо)българистиката ли?

Уважаеми читатели,

Представяме Ви осми том на Библиотека „Международен филологически форум“. В по-голямата си част текстовете са четени на провелия се през 2018 г. Трети международен филологически форум „Полѐта на сътрудничество“. В тома ще откриете подбрани текстове, посветени на старобългарската и новата българска литература, които са групирани в три основни направления. Включени са и два текста от секцията по западноевропейска литература, които допълват в тематичен план зададената тема в български контекст.

Рубриката „Библейски и средновековни наративи“ обединява текстове, които отразяват грижата на младите учени към българското книжовно наследство, ръкописи и преписи, както и стремежа им към реактуализиране на смислите и посланията, заложени в Светото писание.

Рубриката „Исторически и идеологически разкази“ представя научни статии, прицелени в различни етапи на историческото минало – от средновековната история в романите на Фани Попова-Мутафова през годините на Първата световна война и трансформиращия се образ на София до Втората световна война, като се стига до времето на Прехода и начините, по които в този период се осмисля литературата преди него.

Основен акцент в рубриката „Сюжети за изкушение и любовта-спасение“ са различните проявления на изкусителя/съблазнителя през фигурите на Дон Жуан, Дявола и др. Разгледани са както техните първообрази, така и по-късни проявления в разножанрови интерпретации. Не на последно място, се обръща внимание на любовта в нейния възвишен, вдъхновяващ и облагородяващ аспект.

Приятно четене!

От съставителя

Съдържание

Библейски и средновековни наративи

Исторически и идеологически разкази

Сюжети за изкушение и любовта-спасение

logo