Творческа библиотека, том 1 - „Полиглосия”

В първи брой – “Полиглосия” – на нашата поредица – “Творческа библиотека” са включени текстове на участниците в литературното четене “Поетически диалози”, провело се в рамките на Третия международен филологически форум (15-17 ноември 2018).

Желаем Ви вдъхновено четене!

lecturer

lecturer

Творческа библиотека, том 2 - „Сандък на времето”

В настоящия брой ще имате възможност да се докоснете до художественото творчество на 31 млади автори (разпръснати на случаен принцип в 31 чекмеджета с шифровани данни). Задачата на авторите беше да се запознаят с концепцията на Прасто и да предложат свои материали, които биха искали да съхранят, ако не за след 1000 години, то поне за след 10.

Творческа библиотека, том 3 - Silva Poetica (“Гора на поезията”)

Идейно ядро на тома е да организира мотивите за живота и смъртта, организма, вируса и болестта, генетиката, стихията, времето и екологията; да събира и отстоява посланията на разножанрови текстове – на стихотворения, разкази и миниатюри; на образи, вдъхновени от флората и фауната; на директни и фигуративни употреби на смисъла – за да заговори за естественото, за преходното, за ранимото.

lecturer

lecturer

Творческа библиотека, том 4 - „Фигури на смисъла”

В лозето на настоящия том вие ще се хванете в много капани, от които само прочетените думи могат да Ви измъкнат. Това е игра на фигури, в които сетивното бива изместено от абстрактното, а абстрактното търси своето призвание в стъпките на някаква взаимовръзка. Залогът тук, както може би се досещате, е самият смисъл, натоварен с цялата важност на въпроса, а въпросът е първата яма; какво всъщност е важно?

 

logo