ПОРТРЕТЪТ В ЛИТЕРАТУРАТА НА МОДЕРНИЗМА
(ОСКАР УАЙЛД, ДЖЕЙМС ДЖОЙС, ХОСЕ МАРТИНЕС РУИС-АСОРИН)

[Series Experior 2]

ТЕОДОРА ЦАНКОВА

Научни рецензенти: проф. дфн Клео Протохристова и доц. д-р Татяна Пантева
Редактор: гл. ас. д-р Надежда Стоянова
Електронна публикация
Филологически форум – Experior, март 2023
ISBN 978-619-7433-67-8
DOI: https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.SE2

АНОТАЦИЯ:

Книгата изследва портрета в литературата на модернизма, като се съсредоточава върху романите „Портретът на Дориан Грей“ на Оскар Уайлд и „Портрет на художника като млад“ на Джеймс Джойс и новелата „Доня Инес (любовна история)“ на Хосе Мартинес Руис – Асорин. Първите две глави очертават необходимия културно-исторически и теоретичен контекст, като отделят внимание на автономния живописен портрет и на различните видове портрети в литературата. Останалите три глави представляват близко четене от гледна точка на проблематиката на портрета на трите избрани за анализ произведения: регистрират се различните проявления на портрета, посочват се и се анализират функциите им, установяват се отношенията помежду им и се определя проблематиката, която портретите задават. В резултат се стига до заключението, че романите на Уайлд и Джойс и новелата на Асорин са ангажирани с изобразяването на противоречив, непрекъснато развиващ се и авторефлексивен човешки индивид; този индивид отхвърля външните авторитети, цени високо личната си свобода и се определя в зависимост от миналото си. Разкривайки способността на портрета да задава изложената проблематика, изследването го полага като адекватен изразител на модернистичния светоглед.

Книгата е резултат от изследване, защитено като дисертационен труд в Катедрата по теория на литературата във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие
Увод

 1. Портрет. Културно-исторически бележки 
  1. Етимология 
  2. Определение 
  3. Две легенди за произхода на портрета 
   1. Линии около сянката 
   2. Образи в паметта 
  4. Исторически бележки, конвенции, практики 
  5. Функции на портрета 
  6. Проблематика 
 2. Портретът в литературата. Видове 
  1. Живописният портрет, физически инкорпориран в литературното произведение 
  2. Литературният портрет 
  3. Живописният портрет, представен словесно в литературното произведение 
 3. „Портретът на Дориан Грей“ (1891) на Оскар Уайлд 
   1. Мистър У. Х. като предшественик на Дориан Грей 
   2. Портретът на Дориан Грей 
    • Живописният портрет на Дориан Грей и Базил Холуърд 
    • Живописният портрет на Дориан Грей и лорд Хенри Уотън 
    • Живописният портрет на Дориан Грей и Дориан Грей 
    • Живописният портрет на Дориан Грей и читателите 
 4. „Портрет на художника като млад“ (1916) на Джеймс Джойс 
   1. Титрологичен анализ 
    • „Портрет на художника…“ 
    • „…като млад мъж“ 
   2. „Портрет на художника като млад“ и другите „портрети“ на Джеймс Джойс 
    • „Портрет на художника като стар моряк“ (1932) 
    • „Портрет на художника“ (1904) 
   3. „Портрет на художника като млад“ 
    • Миналото на изобразения индивид 
    • Самоосъзнаването чрез изкуството 
 5. „Доня Инес (любовна история)“ (1925) на Хосе Мартинес Руис – Асорин 
   1. Резюме 
   2. Визуалните портрети на доня Инес 
    • Дагеротипната снимка 
    • Живописният портрет 

Заключение
Библиография
Резюме
The Portrait in Modernist Literature (Oscar Wilde, James Joyce and José Martínez Ruiz – Azorín). Summary 

Бележка за автора: Теодора Цанкова придобива докторска степен по западноевропейска литература през 2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2019 г. е главен асистент в Катедрата по испанистика във Факултета по класически и нови филологии на същия университет. Превежда художествена литература и хуманитаристика от испански език (Х. Мариас, Е. Вила-Матас, Х. Гома). Член е на редакционния екип на сп. „Филологически форум“. Интересите ѝ са най-общо в областта на сравнителното литературознание и теорията и практиката на литературния превод.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab