Представяне на сп. “Филологически форум”, бр. 5 и 6, 13 декември 2017 г.

Представяне на сп. “Филологически форум”, 25 ноември 2015 г.

Пожелание от проф. Никола Георгиев

Приветствено писмо от Маргарита Попова

logo