Списание “Филологически форум” осигурява на читателите свободен достъп до своето съдържание, като настоява за съблюдаване на  утвърдените етични стандарти за почтено и коректно научно цитиране.

Всички материали в сп. „Филологически форум” и на сайта на Mеждународния филологически форум Verba volant, scripta manent са лицензирани с Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.