За Форума

Международния филологически форум се организира от Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Във връзка с провеждането на Форума се събират лични данни на участниците.

Каква информация събираме?

Две имена и имейл адрес;
Детайли за образование и научна квалификация;
Име и имейл адрес на научен ръководител или специалист в научното поле, който изпраща препоръка.

Данните ще бъдат съхранявани в базата данни на Международния филологически форум и в други информационни системи (включително имейл).

Защо обработваме личните Ви данни?

Ние обработваме личните Ви данни, за да можем да:
се свържем с Вас във връзка с одобряването или не на Вашата заявка;
подготвим програмата на Третия международен филологически форум, така че докладите да бъдат разпределени тематично и съобразно образователния ценз на участниците;
се свържем с Вас във връзка с публикуването на докладите в сп. „Филологически форум“ или Библиотека Международен филологически форум;
се свържем с Вас при подготовката на Четвъртия международен филологически форум.

Ако Вашата заявка не бъде одобрена, Международният филологически форум може да запази Вашия имейл и да се свърже с Вас при подготовка на Четвъртия международен филологически форум.

Кой има достъп до данните Ви?

До Вашите данни достъп има организационният екип на Третия международен филологически форум. Няма да предоставяме Вашите данни на трети лица.

Как защитаваме данните Ви?

Отнасяме се към Вашите данни с отговорност. Не допускаме достъп на трети лица до нашата база данни, така че информацията, която сте ни предоставили, няма да бъде загубена, унищожена и ще бъде използвана по предназначение.

За какъв период съхраняваме данните Ви?

Ние съхраняваме данните Ви за период от 24 месеца – до началото на Четвъртия международен филологически форум.

Вашите права

Като субект на данни, вие имате набор от права. Вие можете:
Да осъществите достъп и да получите копие на Вашите данни при заявяване;
Да поискате да бъдат сменени грешни данни или незавършени данни;
Да поискате да бъдат изтрити или да бъде спряна обработката на Вашите данни.

conference-speech-gray

Провеждане

Международният филологически форум се провежда на всеки две години през ноември месец в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”.

При въпроси

При въпроси може да се свържете с нас на адрес: philol.forum@uni-sofia.bg.

logo