Библиотека “Международен филологически форум”

„Международен филологически форум”, том 1 - „Думи и събития”

Първият том от библиотека „Международен филологически форум” включва текстове с лингвистичен характер, четени на Първия международен филологически форум.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

lecturer

lecturer

„Международен филологически форум”, том 2 - „Истории и събития”

Втори том от библиотека „Международен филологически форум” включва текстове от областта на културната антропология и литературознанието.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

„Международен филологически форум”, том 3 - „Светове и събития”

Третият том от библиотека „Международен филологически форум” включва текстове от областта на киното и чуждестранните литератури.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

lecturer

lecturer

„Международен филологически форум”, том 4 - „Модели, метаморфози, диалози”

Пред Вас е първият том от Библиотеката с текстове от провелия се през 2016 г. Втори международен филологически форум за студенти и докторанти. Тук публикуваме подбрани текстове от секциите „Западноевропейски литератури”, „Театър и кино” и „Теория на литературата и културата”, като сме ги обединили в три рубрики.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

„Международен филологически форум”, том 5 - „Езикови картини, типологии, трансформации”

Настоящият том от Библиотека „Международен филологически форум“ продължава публикуването на – в по-голямата си част – текстове от автори, участвали в провелия се през 2016 г. Втори международен филологически форум за студенти и докторанти.

Надяваме се, че изкушенията на младите изследователи ще събудят Вашия интерес!

lecturer

lecturer

„Международен филологически форум”, том 6 - „Битие и идентичности”

Настоящият том от Библиотека „Международен филологически форум“ продължава публикуването на текстове от автори, участвали в провелия се през 2016 г. Втори международен филологически форум за студенти и докторанти и на провелия се през 2018 г. Трети международен филологически форум за студенти и докторанти.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

logo