Списание “Художествена седмица”. Аналитичен преглед | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Списание “Художествена седмица”. Аналитичен преглед

Posted in: Библиотека, Исторически и идеологически разкази Started by

Списание “Художествена седмица”. Аналитичен преглед

Деметриа Танева

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Резюме

Статията представя преглед и коментар на публикации в сп. „Художествена седмица“ от втората година на издаването му – 1916 г. Проследява се историята на създаване на списанието, неговите редактори и сътрудници. Анализират се различните рубрики, теми и жанрове на публикациите. Разгледани и коментирани са почти всички от белетристичните творби в списанието. Включен е и пълен библиографски опис на публикуваните в списанието материали през цялата 1916 г.

Ключови думи: аналитичен преглед, списание, художествена седмица, 1916 г., теми, жанрове, разказ, роман, библиографски опис

Summary

This article present a literary review and commentary of publications at „ART WEEK“ magazine, in the year 1916, which was the second year of its edition. The article trace back the history of magazine establishing, the editors and the collaborators work. There is analysis of different rubrics, topics and literary genres of the publications. Almost all of fictional works are discussed and commented. A complete bibliographic list of materials which were published in the magazine is included.

Keywords: an analytic review; a magazine; an art week; a 1916 year; topics; literary genres; a story; a novel; a bibliographic list

„Художествена седмица“ [1]

Илюстровано списание за литература, култура и политика. София, п-ца: Царска придворна печатница. Излиза всяка събота. Годишен абонамент 10 лв. Цена 0.20 ст. Тел. 129. Редактор К. Лулчев.

Год. ІІ, 1916 г., бр. 1/9 ян. 1916 г./ – бр. 52 /31 дек. 1916 г./.

Подзаглавие: Илюстровано литературно списание.

Заглавие и на немски език: „KUNSTWOCHE“ – Седмица на изкуството.

Списанието „Художествена седмица“ се издава от 1915 г. до 1918 г. До края на 1916 г. негов редактор е Коста Андреев Лулчев /1882-1965/. От 1917 г. до 1918 г. главен редактор е д-р Михаил Шумналиев.

Коста Лулчев е български политик. Роден е на 9 март 1882 г. в Оряхово. Той е един от лидерите на Българска работническа социалдемократическа партия (БРСДП) и е основател на общоработническото дружество “Борец” (1898 г.). В периода 1924-1933 г. е секретар на ЦК на БРСДП (о). Активно сътрудничи на социалдемократическите печатни издания в България. Многократно е избиран за общински съветник в Оряхово. От 1913 г. до 1931 г. е народен представител в ОНС, а след това и във ВНС през 1946 – 1948 г. Главен секретар е на БРСДП (1944-1945 г.).

През 1946 г. заедно с Никола Петков е начело на опозицията в VI Велико народно събрание. След 09.09.1944 г. е Главен секретар на партията и неин представител в НС на ОФ. При опита на БКП да наложи своята доминираща болшевишка роля в ОФ, заедно с мнозинството от членовете на БРСДП (о) преминава в опозиция през лятото на 1945 г. По това време Коста Лулчев е и директор на партийния вестник “Свободен народ”. Коста Лулчев и Никола Петков от БЗНС са водачи на обединената опозиция, която въпреки комунистическата диктатура на изборите за ВНС на 27.10.1946 г., печели 101 места. Арестуван е по политически причини и през месец ноември 1948 г. е осъден на петнадесет години строг тъмничен затвор с обвинения в създаване на нелегални групи, изпращане на лица зад граница, отвличане на самолет на българските авиолинии и други. Съдебният процес срещу Коста Лулчев и седем депутати от опозиционната БРСДП слага край на легалната опозиция. Коста Лулчев прекарва в затвора единадесет години. Той умира на 31 януари 1965 г. в София. Реабилитиран е посмъртно с решение на IX Обикновено народно събрание от 15 януари 1990 г.

Списанието явно не привлича голям брой сътрудници, тъй като през цялата 1916 г. не се споменават други сътрудници, освен „г-ци М. и Р. Милкови“, които подготвят рубриката за биографски бележки от живота на композитори и музиканти.

Прави впечатление големият брой снимков материал с доста изчерпателни коментари към всяка снимка. Публикувани са снимки на членовете на ХVІІ-то Обикновено народно събрание, снимки на войници, пейзажни скици от фронта на художника Вл. Димитров, портрети на обществени личности, на паднали в сраженията герои, снимки от мъчителното ежедневие на войната и др.

На страниците на списанието се публикуват статии за политическите събития в страната и чужбина, подбрани литературни и научнопопулярни трудове, публикации за образователната дейност в страната, за актуални културни събития, музикални композиции, кореспонденция от фронта, биографии на значими личности, некролози, задачи в помощ на учениците, забавни материали и др. Някои от публикациите оформят рубрики с постоянно заглавие, а други се обособяват само тематично.

В разглежданото настоящо течение на списанието /1916 г./ няма специално публикувана статия за неговите цели, може да се предположи, че нарочна такава е имало в първата годината на неговото издаване. Задачата на списанието е да покаже не само военните действия, но и мъката във войната, съпричастността и помощта на обикновения човек в тила, ролята на изкуството по време на войната.

Като основна проблематика на списанието от 1916 г. можем да откроим темата за войната – героичното и трагичното. От една страна, вярата в по-светлото бъдеще, а от друга, тежкото ежедневие на фронта и на мирните граждани в тила. Присъстват и темите за преклонението пред подвига на загиналите, за дълга и любовта към родината и любимата, новият социален статус на жената по време на война, темата за модерното /„Войната и модата“/, също и публикации с криминална тематика.

Списанието съдържа и български и преводни произведения, много от тях са без посочен автор или преводач. Неподписана е и голяма част от кореспонденцията, пристигаща от фронта.

Жестокостите на войната присъстват на всяка страница на списанието. Кървава гледка се разкрива в разказа „Оръжие и камшик“ – из дневника на поп Мартенс, в свободен превод от М. Николова (Мартенс 1916: 2-3). Главният герой си спомня за издевателствата и плячкосването на руските войски над жителите на един превзет от тях град. Градчето е подпалено, около 30 мъже са бити с камшик, а други 145 са вързани и чакат, коленичили, смъртта си. Той също е заловен и завързан. Млад офицер с камшик в едната ръка и револвер в другата стои пред коленичилите хора и решава съдбата им.

Освен жестокостите на войната, се сблъскваме и с жестокостите на хората. Например в разказа на Иван Митрополски „Брат“ ставаме свидетели на безсърдечието на Васил Смирнов, който се срамува и оставя без покрив собствения си болен брат. Смирнов е заможен чиновник, празнува Великден вкъщи с приятели. По време на вечерята е извикан от прислужничката и жена си, за да му кажат, че е дошъл брат му, който му обяснява, че е болен и е дошъл да търси подкрепа и местенце, където да умре (Митрополски 1916: 2-3, 5-7). Смирнов му дава пет сребърника и го отпраща. Продава собствения си брат, както е продаден Исус.

Художествените произведения, които се публикуват в списанието, са предимно разкази, пътеписи, пътни бележки, спомени, всички пристигащи от фронта. Повечето от тях са неподписани, подписани с псевдоним или само с инициали. В основата им откриваме сходни повтарящи се мотиви и символи – като сънят, болницата, смъртта, самотата, отчаянието. Ще се спра на няколко примера.

Авторът на разказа „Малка приказка“ се е подписал с инициалите Зар. Б. Това е един сън за „две сироти души, които нямали никого близък“ (Зар. Б. 1916: 6). Те са далеч една от друга, тъгуват. Околните странят от тях, когато започват да разказват за своята скръб. Душата е покрусена от световната измама на войната. Краят е оптимистичен, те се срещат и тъгата изчезва.

Голяма е приликата на този разказ и със следващия „Но туй бе сън…“, неподписан, с посвещение: „На г-жа Ча-ва“ (Без автор 1916а: 5-6). Отново откриваме мотива за съня, отново скръбта и тъгата по любимата са в основата на сюжетната линия. Героят сънува приказен сън, в който се вижда заедно с господарката на сърцето му. След като осъзнава действителността, го завладяват чувства на носталгия, самотност, мрачност, скръб и тъга.

В разказа „Тъжна история“ от цикъла „Тъги и радости“ на Димитър Х. Георгиев виждаме малко момче, което изпраща баща си на фронта (Георгиев 1916: 6-7). Без да знае, че вече е сираче, то го сънува, а пред читателя се открива гледката на безбройните кръстове на падналите за свободата на Македония.

Сънува и героят от „Вечерен час“ на Никола Яковлев. От посвещението на разказа: „На г-жа…“ разбираме, че става дума отново за любимата. Героят сънува любимата си, която свири на пиано на фона на разцъфващата природа през пролетта и те двамата в нея. Събужда се и действителността го отрезвява: студено е, вали сняг, а той отново е сам (Яковлев 1916: 8).

Авторът на разказа „Беглец“, подписал се с псевдонима Розмарин, ни прави свидетели на историята на Крум, който след поредното сражение, изоставя другарите и дезертира от фронта. Той сънува, че пристига вкъщи, майка му седи на прага и го чака. Но вместо да се зарадва, че синът ù се е завърнал, тя го проклина, че е станал беглец. Събужда се облян в пот. Измъчван е от чувство за позор и вина. Накрая полита в бездната близо до Вардар (Розмарин 1916: 2-3).

Друга актуална тема в разкази, изпращани от войниците на фронта, е измяната на любимата жена. Така е озаглавен и един от публикуваните разкази, отново без автор: „Измяна“. Героят-командир разказва на своя приятел съня си (отново виждаме мотива за съня), в който любимата му изпраща писмо само с едно изречение: „Върни ми писмата“ (Без автор 1916б: 8). Той не се притеснява, защото вярва на любимата си. Но бива покрусен, когато неговият приятел Саша му дава пристигналото от любимата му писмо, в което пише точно това, което е сънувал.

В същата тематика е и разказът „Преди тия цветя да увехнат, ти ще се завърнеш“, без автор. Разказ за излъганите надежди на един войник. Любимата го изпраща с букет от рози и хризантеми и с думите „преди тия цветя да увехнат, ти ще се завърнеш“ (Без автор 1916в: 7). Но реалността се оказва друга. Войникът е ранен, при завръщането си намира една студена жена, която по нищо не прилича на тази, която го изпраща със сълзи и целувки на перона.

По подобен начин постъпва и героинята Нина от разказа „Страница от един дневник“ на А. Берсенев. Повествователят си спомня за грижите, които полага за болната му любима в течение на два месеца. След възстановяването ù дните, които прекарват заедно в морския град, са едни от най-щастливите му, но пристига телеграма, с която го викат за два дни. Оставя я с надеждата скоро пак да са заедно, но отсъства цяла седмица. След завръщането му, не я открива в квартирата им. Тя се прибира късно и се държи много хладно с него. Когато той ù иска сметка за поведението, тя се заключва в стаята си и се самоубива с неговия пистолет (Берсенев 1916: 6-7, 7-8).

Често срещан в разказите е и символът на болницата. В разказа си В. Гендов S. L. М“ от цикъла „Моите теми“ ни показва една искрена, дълбока, но несподелена любов на войник. Разказвачът  – доктор в един санитарен влак, научава тази история от един ранен войник, който лекува, и я разказва на своите приятели. Иска да им покаже каква е силата на любовта на този млад мъж. Историята на войника е следната: преди да започне войната той се влюбва в една жена, която не отговаря на чувствата му. Наблюдава я само отдалеч. Преди да замине за фронта, решава да ù напише писмо, което тя му връща без да го прочете. По-късно е ранен и каква е изненадата му, когато в лицето на медицинската сестра, която се грижи за него, разпознава същата тази жена. Тя не го разпознава и той ù признава чувствата си, разкрива ù кой е, като очаква, че тя ще го презре. Но тя му казва, че за нея той е герой и го боготвори. Затова той с нетърпение очаква да се възстанови и да се завърне на бойното поле, защото само така може би ще я види отново (Гендов 1916: 7, 8).

В разказа „В болницата“ от Н. В. Лашев медицинската сестра жали за ранения войник Васил, чието тежко състояние показва, че няма да оцелее. Тя решава да го събуди, за да го зарадва с поздрав от дъщеря му („колетче”). Войникът плаче от радост, четейки писмото и разглеждайки изпратените от дъщеря му Рада неща. Казва на сестрата, че това е най-доброто лекарство и действително то му помага, за да оздравее (Лашев 1916: 7).

Отново в болница е опасно ранения войник от разказа „Майка“ на Н. В. Самин. При спомена за неговите родители и малкото му братче го обзема мъка. Сънува гроб и глас от него, който го вика. В съня си вижда родното си село, майка му е умряла, баща му е съсипан и той тръгва да търси гроба на майка си. Събужда се и вика медицинската сестра, казва ù, че умира, много му е мъчно за майка му. Поръчва на сестрата да ù предаде, че много я е обичал, но повече е обичал отечеството и умира. На другия ден идва да го търси майка му, предават ù думите на войника. Краят е наситен с чувства на мъка, безвъзвратност и отчаяние (Самин 1916: 2-3).

Смъртта витае навсякъде. В бедната селска къща от разказа „Акорд“ на Вейк младата жена седи на масичката и чака да се завърне нейният любим. Щастливите спомени я крепят и ù дават надежда, че той ще се завърне. В същото време на фронта действителността е зловеща. Сражение, гранати, шрапнели… На сутринта – трупове и кръв, и гарванът, който иска да изкълве очите на убития млад войник, когото любимата продължава да чака (Вейк 1916: 4-5).

             Голямо е и жанровото разнообразие в списанието: писма, стихотворения, разкази, повести, романи, очерци, пътеписи, пиеси, фрагменти, статии, информационни бележки, обяви, съобщения, отзиви, репортажи, биографии, некролози.

В редакторските статии се усеща родолюбието и всеотдайността към България (“България стои на най-високо място“), топлото отношение към Германия. Публикуваните редакторски материали следват всички срещи и посещения на „царя на българите“ и всеки ход на военните сражения.

Голямата съпричастност и грижа за войниците на фронта лъха от всеки брой на списанието с публикуваните призиви за дарения и за изпращане на прочетения вече брой на списанието на близък на фронта.

Почти във всеки брой на изданието присъстват статии за учебното дело в България (“Учебното дело в новоосвободените земи“), за ролята на образованието, публикуват се издадени от министъра на Просвещението закони, за ролята и влиянието на театъра върху обществото (“Народният театър трябва да се отвори“, „Театър на фронта“).

За да се запълнят страниците на списанието, се публикуват афоризми, пословици, мисли, любопитни факти и истории от цял свят.

Стихотворенията заемат голямо място в списанието. Преобладава фронтовата поезия с военна тематика. По-голяма част от тях са подписани с име или псевдоним, но има и без цитиран автор. Публикувани са стихотворения на Ведбал, подпоручик Г. Кисов, Ст. Стоянов, Георги Жадов, Борис Георгиев, А. Станев, В. х. Гендов, Ив. Д. Иванов, Ек. Манчева, Ванимил, Неделчо Бенев (стихове в проза), Димитър Л. Гичев, Ив. П. Йончев и др.

Публикуват се и подбрани белетристични произведения както от български, така и от чужди автори. Отпечатани са откъси от два романа с продължение: „Пертската хубавица“ на английския писател Валтер Скот (1916: 2-4) и „Потайностите на Белградския двор“ преведен от италиански език на Енрико Сантанели – „сензационен роман из живота на сръбските дворцови и политически кръгове, всред които непрестанно са били кроени атентати срещу целостта на българската държава“ (Сантанели 1916: 5-8).

В откъсите на романа „Потайностите на Белградския двор“ се запознаваме с два много интересни образа – на сръбския офицер Станко Симич, който е изпратен в София със специална мисия и с Ленкото (Вездесъщия), български детектив към тайната полиция в София. Станко Симич е изпратен от правителството на Сърбия със задачата да разузнае как е настроено българското правителство към Сърбия и да извърши някои атентати, като този да взриви барутните складове в близост до София, който е неуспешен. Разбираме и за нещастното и бедно детство на Симич, как се е издигнал и спечелил уважението на началниците си.

Вездесъщият е този, който преследва и проваля плановете на Симич. В миналото си, когато идва за пръв път в София под името Ленкото, той е просто един измамник и крадец, който постоянно е залавян от полицията. Три години по-късно вече е много уважаван от началника си в тайната полиция детектив, на когото се възлагат сериозните задачи. За хората и за любимата му Любица (сръбкиня) той е просто банков чиновник. Точно в къщата на Любица и баща ù Мраков, който също е подставено лице в София от сръбското правителство, се крие Симич. Обиграното око на детектива една вечер го проследява, когато Симич предрешен като просяк влиза в двора на Мраков и там се скрива в една огромна каца, останала от предния собственик. Постепенно Вездесъщият разкрива тайната на кацата и разбира, че на дъното ù има таен коридор до подземна тайна квартира под къщата на Мраков, а от кухнята в къщата има още един коридор до там. Там се крие Симич и се събират негови съзаклятници като Мраков, за да обсъждат бъдещи атентати срещу България. Дори когато разбират, че са разкрити и избягват в Сърбия, Вездесъщият продължава да преследва Симич.

Паралелно с тази сюжетна линия е и друга, за любовния живот в двореца и  похождения на престолонаследника Александър. Подробно са предадени неговите ухажвания към красивата Аница, жена на неговия 32-годишен началник на Министерството на външните работи в Белград Стоян Предич. Аница отговаря на чувствата му и се занизват любовните им срещи.

Друга хубавица е главната героиня във втория публикуван роман с продължение на страниците на списанието „Пертската хубавица“. Така я наричат по името на града, в който живее Перт, а истинското ù име е Катерина Глъвър. Действието се развива в края на ХІV век, по времето на крал Робърт ІІІ – добър владетел, но със слаб характер, в навечерието на Валентиновден. Тя е дъщеря на един заможен търговец ръкавичар. Много от знатните младежи от двореца са влюбени в нея, но баща ù Симон Глъвър не иска и да чуе за тях, понеже не са от неговото съсловие. Одобрява за неин съпруг само близкия на семейството им Хенри Гау – смел, силен, добър оръжейник. Чиракът на Симон е един планинец Конагар, той също е влюбен в Катерина. По традиция на сутринта след Валентиновден, който пръв види хубавицата, той ще стане нейният Валентин през цялата година. Освен Хенри и друг се опитва да се качи по стълбата до прозореца на Катерина. Става сблъсък между Хенри и натрапника. След случката жителите на градчето решават, че е опозорен домът на Симон и отиват при техния представител Патрик Чартриз за помощ. Едновременно с тези събития повествователят ни разказва и за нещастния брак на сина на краля Ротсей, който е уговорен от подлия му чичо Олбъни. Олбъни е роден брат на крал Робърт, но се възползва от добрината му и плете интриги зад гърба му с неговите съветници. Използва лудориите на сина му като предлог, за да постигне целите си, една от които е да отстрани от пътя си бъдещия наследник на трона Ротсей.

В списанието е обособена рубриката: „За учениците от горните класове“, в която във всеки брой се публикуват математически задачи. Друга рубрика е с наименованието „Разни“, която включва материали от различни сфери на живота и с различна тематика. В списанието няма обособена литературнокритическа рубрика. Публикуват се отзиви или съобщения за предстоящо издаване на нови стихосбирки от български автори (“От полето на честта“ от Христо Цанев Борина) или на нови списания (“Наша мисъл“, „Литературно ехо“, „Светлина“, „Неделя“), за предстоящо поставяне на сцена на нови пиеси („Македония свободна“ от Димитър Георгиев) и т.н.

Последният 52-ри брой на списанието от 1916 г. завършва със следния кратък коментар:

„С тоя си брой ний приключваме ІІ-та годишнина на „Художествена седмица“. Въпреки тежките условия за едно подобно издание ний успяхме да дадем на многобройните си читатели един голям брой художествени илюстрации и снимки, които представят величието на храбрата ни армия и на тиловия и издръжлив народ, както и на храбрите ни и доблестни съюзници. С поддръжката на благосклонните ни много читатели, ний се надяваме и през идущата година да ги задоволим още повече с хубавото съдържание на единственото истинско илюстровано и патриотично семейно списание. В „Художествена седмица“ всяко семейство ще намери приятно и интересно четиво и художествени снимки“.

В публичното пространство има съвсем оскъдна информация за списанието, видно е, че изследователите не са му отделили особено внимание.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Преглед на заглавията в сп. „Художествена седмица“

Год. ІІ, от брой 1 до брой 52  –  1916 г. /с малки коментари/

 

Брой 1, София, 9 януари 1916 г., стр. 1-8

 • Учебното дело в новоосвободените земи – статия на редактора – очакват се рационални мерки от министъра на Просвещението Пешев във Велес, Битоля, Охрид, Дебър и пр. „Там доста зло е нанесено от сърбизма“.
 • Елате при мене! – Ив. Д. Иванов – фрагмент от моментно чувство /призивът на морето/.
 • България стои на най-високо място – бележка на редактора – срещата в Ниш между „царя на българите“ и германския император.
 • Македонците и германския император – бележка на редактора – тържествата в ниш; награден от императора е подполковник Протогеров.
 • Съобщение – царят на българите назначава за шеф на 12 пехотен Балкански полк негово императорско величество Вилхелм ІІ.
 • В телеграфопощенската станция – без автор – разказ – полк войници пристигат в едно село, където авторът и приятелят му отсядат при пощенския началник в телеграфопощенската станция.
 • Призив – за помощи към Червения кръст.
 • Народният театър трябва да се отвори – статия на редактора – ролята на театъра, въздействието му върху хората чрез поставянето на сцена предимно на високопатриотични пиеси, които помагат за поддържане на смел дух в обществото, а оттам и в армията.
 • Снимки от фронта – с текст към тях от редактора – поздравления за успехите на нашите войници, пожелания към живите и поклон пред загиналите.
 • Нови помощи на дружеството Червен кръст – съобщение.
 • Подполковник Ст. Панайотов – некролог.
 • София – Оршова-Пеща – Берлин – автор В. П. – писмо до редакцията за гостоприемството на българския народ.
 • Македония свободна! – отзив на редакцията – за предстоящо представяне в театъра на нова пиеса от Димитър Георгиев.

Брой 2, София, 16 януари 1916 г. /липсват стр. 1 и 2, 7 и 8/

 • Английската политика някога и днес – Г. Т. Стоянович – статия – лицемерието на политиката на Великобритания.
 • Негово величество царя – портрет
 • Императорският канцлер Фон Бетман Холвег – портрет
 • Първо шосе в Черна гора – статия на редактора – построяването на ново шосе.
 • Нови помощи на българското дружество Червен кръст – съобщение.
 • Призив – към читателите да изпратят прочетеното списание на свой близък на фронта.

Брой 3, София, 23 януари 1916 г. /липсват стр. 3 до 6/

 • Едно бележито окръжно на г-н министър П. Пешев – публикация на издадена заповед на Министерството на народната просвета до учебните заведения /нова насока на учебното дело/.
 • Новата опера „Македония свободна!“ – статия на редактора – поставянето на операта в тесен кръг в музикалното училище.
 • Слаби ученици – обява – курсове в помощ на слабите ученици по всички предмети от г-жите Хашъмова и Перфанова.

Брой 4, София, 31 януари 1916 г., стр. 1-8

 • Около Гевгели – автор Димчо – писмо от бойното поле.
 • Писмо до главния редактор – от Негово Високопреосвещенство Скопски Митрополит Неофит – препоръки какво да се помества в списанието.
 • Последното нападение на Париж от цепелините – кратка хроника – неподписана.
 • Призив – към читателите да изпратят прочетеното списание на свой близък на фронта.
 • Д-р Хр. Н. Георгиев – обява – контакти.
 • Грижите на чирпанските граждани към войниците на фронта – съобщение – статистика за помощите и парите, които изпращат на фронта.
 • Нов вид автомобили – статия на редактора.
 • Колко крепости са паднали до сега – статистическа информация.
 • Безжичнният телеграф – статия на редактора – устройството му, принцип на работа.
 • Илюстрация „Светлина“ – отзив за списанието.
 • Задача – за ученици.

Брой 5, София, 7 февруари 1916 г., стр. 1-8

 • Наполеон І, според руски учебник по история – статия на редактора – русите фалшифицират историята.
 • Намерена мушама – обява.
 • Анулирана бракоразводна молба – без автор – кратък разказ – случай на недоразумение за войник от фронта.
 • Една голяма зестра – без автор – случка от живота на един артист.
 • Иван Заиц – бележит компонист – биография и некролог.
 • Из музикалния свят – съобщение.
 • Др. Х. Георгиев – обява – контакти.
 • „Avanti, signor capitano!“ („Напред, г-н Капитан!“) – без автор – кратък разказ – за положението на фронта Изонцо.
 • Намереният милион – без автор – случка в Париж с купувачка на стари дрехи.
 • Призив – за помощи към Червения кръст.
 • Малка приказка – автор Зар. Б. – разказ за две сиротни души; обявяването на войната.
 • Некролог – Петко Тодоров.
 • „Преди тия цветя да увехнат, ти ще се завърнеш“ – неподписан – разказ – жена изпраща любимия си на фронта с цветя; разочарованието на войника от любимата след раняването му.
 • След 11 часа вечерта – анекдот – за вечерния час.
 • Автомобил-театър на френския фронт – статия на редактора.
 • Математически задачи.
 • Срещите в Берлин и Виена – статия на редактора – срещите на царя.
 • Некролог – Михалаки Георгиев.

Брой 6, София, 13 февруари 1916 г., стр. 1-8

 • Шегата – Г. Мопасан – хумористичен разказ – преведен от френски от Е.
 • Андрей Андреев Форамити – биография и некролог.
 • Писмо до редакцията – от фронта /Б. Георгиев/ с молба за публикуване на стихотворението му.
 • Рождене – Борис Георгиев – военно стихотворение.
 • Но туй бе сън… – подпоручик Николай Яковлев – разказ – за самотата и Бог; сънят с любимата.
 • Войната преди 100 години – преводна историческа статия – прев. Б. Хитова.
 • Драч (Дурацо) – редак. статия – албански град – история, разположение и т.н.
 • Измяна – без автор – военен разказ – измяната на любимата.

Брой 7, София, 20 февруари 1916 г., стр. 1-8

 • Отварянето на думата – политическа статия – за фалшивите изказвания на руските политици относно войната.
 • Забавлението на 54 пехотен полк на самия фронт – автор В. Д. – репортаж – за празненство по случай победите при Криволак, Църна и Петрово.
 • Снимки от фронта – с текст към тях от редактора – български консули на параход, пазени от френски войници да не избягат.
 • Снимки от тила – с текст към тях от редактора – министърът на Просветата освещава нови училища в новоосвободените земи.
 • Паднали величия – автор Д. Т. – стихотворение – изпратено от фронта – чувството на изоставеност от държавата.
 • Венчавка – съобщение – с пожелания към младоженците.
 • Щастието – от Тетмайер – прев. Л-ин. – литературно есе.
 • Валона. Авлона – редак. статия – албански град – история, разположение.
 • Шкодра. Скутари. Скадар – редак. статия – история, разположение на града.
 • Произхождението на г-жа Поанкаре – биографична информация.
 • Сираците и вдовиците бръснари – обява – за откриване на курс за бръснари, предназначен за сираците и вдовиците на загиналите на фронта.
 • Михалаки Георгиев – спомени – автор А. Берсенев и некролог.
 • Кое е най-неприятното – автор Колю – мисли за различните националности.
 • Войната преди 100 години- историческа статия – прев. Б. Хитова – продължение.
 • Снимки – с текст към тях от редактора – български и германски войници, парадът на германските войски в Скопие.
 • L.M. („Из моите песни“) – автор В. х. Гендов – разказ с продължение – докторът разказва случки от войната; любовта на ранен войник към медицинска сестра.
 • Дивизионната болница – редак. писмо – благодарност към екипа от лекари.

Брой 8, София, 27 февруари 1916 г., стр. 1-8

 • Ивановден на бойното поле – автор поручик П. Н. – разказ.
 • Снимки с коментари на редактора.
 • Как ревността заслепява – автор Колю – забавен разказ – мъж убива котката под леглото, като мисли, че е любовник на жена му.
 • Снимки от фронта – с коментари.
 • „Le people gourmand“ (Лакомият народ) – редак. статия – за лакомията на белгийския народ.
 • Тирана – редак. статия – албански град.
 • Отзив за концертната обиколка на Морфова и Прокопова – автор А. Берсенев – репортаж.
 • Тъги и радости – автор Дим. Х. Георгиев – 2 разказа: „Слепец“ и „Тъжна история“ – със социална тематика: смъртта на музиканта с гъдулката и смъртта на бащата /войник/ на бойното поле.
 • Задача – автор В. Ц. Сираков – математическа задача.
 • Обява – от редакцията – за таксата за абонамент за списанието от учащи се и препоръката със заповед на министъра на Просвещението.
 • L.M. („Из моите песни“) – автор В. х. Гендов – разказ с продължение.

Брой 9, София, 6 март 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар на автора.
 • Благодарност към артистите – от командира на 54 пехотен полк.
 • Морските загуби на Англия и Франция – коментар от редактора.
 • Mounet-Sully – некролог за Жорж Муне-Сюлли.
 • Снимки – Пленяването на английския параход „Апам“ и тържествен молебен по случай рождения ден на царя – с коментари от редактора.
 • Награден – съобщение – награден от германския император публицист – И. Хербс.
 • Излязло е от печат – съобщение – либретото на новата опера „Македония свободна“.
 • Германската лава – автор Д. Т. – стихотворение – надмощието на Германия над Франция.
 • Един герой – автор д-р М. Шумналиев – биография на майор Дим. Ат. Думбалаков.
 • Из дневника на Д. Ляпов адютант на ІІ-ра дружина от 3 мак. полк – мемоарен разказ за загиналия майор Димитър Атанасов.
 • До… – автор: скърбящите другари, подполковник Хумбаджиев – писмо от фронта – поклон пред загиналите.
 • Операта „Продадена невеста“ – отзив – поставена в Прага.
 • Емине – автор Р. Т. – пейзажно стихотворение.
 • Детски писма до героите – автори М. Л. Стоянова и Лилия Юрд. Боева.
 • Трендафил Атанасов Думбалаков – некролог.
 • Освещаването на гробища за военнопленници – превел от френски Нед. – репортаж.
 • Карикатура от нем. художник – с коментар от редактора.

Брой 10, София, 12 март 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки от войната – с коментар на редактора.
 • Продавач на кокаин в Париж – автор Б. – репортаж.
 • Милионите на Есад-паша – без автор – интервю.
 • За родината – съобщение – нова стихосбирка на поета Ив. Н. Йончев.
 • Снимки с коментар.
 • Българска морава – автор К. Рачев – статия – географска характеристика на реката.
 • Омъжила се за ослепелия си годеник – бележка на редактора.
 • Българската мощ – автор к. офиц. Г. Ст. Попов . стихотворение – смелостта на българските войници.
 • Страница от един дневник (намерен ръкопис) – автор А. Берсенев – разказ – любовен сюжет; грижите за болната му жена.
 • Посрещането на новобранците – редак. коментар.
 • Вечерен час – автор Никола Яковлев – разказ – любовен сън.
 • Снимка с коментар на вестникари.

Брой 11, София, 19 март 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – български свещеници.
 • До г. г. Председателите на тричленните комисии в новопридобитите и окупираните земи – заповед на министъра на Просветата П. Пешев за отваряне на нови училища.
 • Снимки с коментар на редактора – австро-унгарски военни оръдия, масов гроб, пехотни австро-унгарски войски, 53-ти пехотен полк.
 • На окопите – от Р. Т. – военно стихотворение.
 • Странички от Лясковската епопея – подпоручик Н. дятчин – очерк.
 • Йосиф Хайднъ – прев. Мария Милкова – биография.
 • Снимки от военни действия с коментар.
 • Гевгели – от К. Рачев – научно-популярна статия.
 • Иван Грозев – некролог.
 • Страница от един дневник (намерен ръкопис) – автор А. Берсенев – разказ – продължение.
 • Жена дявол – отзив – пиесата на турне в страната.
 • Българското дружество Червен кръст – съобщение – започва да издава „Известия“.

Брой 12, София, 27 март 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки от войната с коментар на редактора.
 • Преспа – от К. Рачев – научно-популярна статия – за Преспанското езеро.
 • Прокудени (импресия) – от Райчо Райчев – за бежанците.
 • Снимки – с коментар на редактора – изглед от църква, паметна плоча на цар Михаил Шишман, германският император, бъдещото поколение.
 • Из страниците на нашето минало – от Ан. Н. Антонов – историческа хроника.
 • О, славни балканци! – от Трайко Симеонов – стихотворение – прослава.
 • Глюк – прев. от Р. Милкова – биография.
 • Нострадамус. Беседа от Емил Бер – биография, предсказания.
 • За родината – автор Ж. П. – критически анализ на стихосбирката на Ив. П. Йончев.
 • Крали Марко – съобщение – получен в редакцията историко-литературен преглед на образа на Крали Марко.
 • Мисли на известни личности – прев. Р. Милкова.
 • Земеделци! – призив на редактора – да засяват земите си.

Брой 13, София, 17 април 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка на германския престолонаследник.
 • Оръжие и камшик. Из дневника на Поп Мартенс – прев. М. Николова – убийствата и жестокостите на руските войници към хората от един немски град по време на плячкосване.
 • Проф. Д-р А. Иширков. Ректор на Софийския университет – биография.
 • Удостоени с награди дейци от Българския Червен кръст – съобщение.
 • Нострадамус. Беседа от Емил Бер – биография, предсказания – продължение.
 • Обозен – от К. офиц. Г. Ст. Попов – стихотворение – коларят, който кара храна на войниците.
 • Крали-Марко. Историко-литературен преглед – от Вел. Юрданов.
 • Земеделци! – призив на редактора – да засяват земите си.
 • Коварно убитият – от Н. В. Самин – разказ – ранен български войник, спасил се от врага, намира подслон в първата къща на едно село, където е убит от стопаните.
 • На концерта – отзив – за концерта на Морфова и Прокопова.
 • Волфган Амадеус Моцарт – прев. Р. Милкова – биография.
 • 40-годишен директор на фабрика – кратка бележка от редактора – за добрата организация на германската индустрия.

Брой 14, София, 23 април 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментари на редактора – войници полагат клетва на бойното поле, 7-ма рилска дивизия, военни санитари, австро-унгарски войски и др.
 • Нишава – от К. Рачев – научно-популярна статия.
 • Земеделци! – призив на редактора – да застраховат посевите си от градушка.
 • Мотиви – от В. х. Гендов – стихотворение – тема е тъгата.
 • Снимки с коментар – картана военни действия, радостта на освободеното македонско население, пехотен полк, албански жени, нейно височество принцеса Александра-Виктория.
 • Картинки: 1. Часовой, 2. Старицата – от Ив. Сим. – фрагменти от живота.
 • Нострадамус. Беседа от Емил Бер – биография, предсказания – продължение.

Брой 15, София, 30 април 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар на редактора – български войници в освободени земи на Македония, 22 пех. Тракийски полк, изглед от град Дебър, сръбски пленници, село Конско.
 • Майка – от В. Н. Самин – разказ – болница, смъртта на един ранен войник.
 • Убити синове на французки генерали – списък на убитите.
 • Въвеждане Григориянския календар – прев. Хр. Бръзицов, ученик – информационна бележка.
 • В лунна нощ над Охридското езеро – от Ст. Стоянов – стихотворение.
 • През полето на славата – от Ст. Стоянов – стихотворение.
 • Лудвиг Фон Бетховен – прев. Мария Милкова – биография.
 • Народният театър във Виена – съобщение – за гостуването на нашия Народен театър във Виена.
 • Към всички, които изпращат свои произведения или преводи за „Худож. седмица“ – критерии.
 • Нострадамус. Беседа от Емил Бер – биография, предсказания – продължение.
 • Покриването на четвъртия германски военен заем – рисунка от Вилхелм Шулц.

Брой 16, София, 7 май 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар на редактора – ген. Макензи в Цариград, австро-унгарски войски в бой, германска лодка, австро-унгарски войски в Албания и др.
 • Копаоник-планина – от К. Рачев – научно-популярна статия.
 • Цветя от кървава пролет – от Ив. Симеонов – фрагменти.
 • Акорд – от Вейк – къси разкази – посвещение на падналите герои.
 • Най-хубавото име – от Ив. Д. Иванов – стихотворение в проза – за България.
 • Балетът – съобщение – турне на балета при Царската опера.
 • Нострадамус. Беседа от Емил Бер – биография, предсказания – продължение.
 • Съобщение – отзив – за излезлия първи брой на „Българан“.
 • Г-жа Д-р П. Аврамова – контакти и работно време на лекарката.
 • Рисунка от Блиск.

Брой 17, София, 14 май 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар – новооткрито училище, Дойранското езеро, землянки за коне, офицери от 54 пех. полк, австро-унгарски войски, санитарен влак, спортна проява на германски войници.
 • Новооткрито училище в гр. Негодин – автор: Гражданин – репортаж.
 • Дойранско (Поленинско) езеро – от К. Рачев – научно-популярна статия.
 • За края на войната – редак. статия.
 • Отпразнуването всенародния ден на българските просветители С. Кирил и Методий – без автор – репортаж.
 • Театър – отзив – за представянето на нова пиеса.
 • Г-н Рудолф Щиасни, български генерален консул във Виена – биография.
 • Вятър задуха… – от Ас. Ив. Ягодин – стихотворение – за боевите сражения.
 • Обяснителен текст към картината къща-болница в с. Орманлон.
 • В утринна дрезгавина покрай Велес – от Ст. Стоянов – стихотворение – призив да се запее химнът на свободата.
 • Рисунка от К. Кънчев.
 • В болницата – от Н. В. Лашев – разказ – колетът от дъщерята за ранения й баща му вдъхва сили за живот.
 • Нострадамус. Беседа от Емил Бер – биография, предсказания – продължение.
 • Пианист с една ръка – съобщение.

Брой 18, София, 21 май 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар – народните представители във Виена, Черногорската столица, певчески хор в армията.
 • Един французин за Кале – без автор – коментар – на бойните действия.
 • Кронпринцът като писател – отзив – за предстоящото издаване на съчинение на германския престолонаследник.
 • Българският войник – от Н. В Лашев – разказ.
 • Бабин зъб – от подпор. Г. кисов – стихотворение – вечна слава на войниците.
 • Молитва – от Ив. Д. Иванов – фрагмент.
 • Българска сбирка – отзив – представяне на новото списание.
 • Волна песен – от офиц. Адолф Грюнберг – стихотворение – свободата сред огън и кръв.
 • Гостуването на германския оркестър – редак. репортаж.
 • Карл Клевинг – биография.
 • Косъм от Св. Богородица – без автор – разказ.
 • Донка Бонева – некролог.
 • Задача – за ученици.

Брой 19, София, 28 май 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – Щип-българската крепост.
 • При кулата. Страница от дневника ми – от Ив. Симеонов – мемоари.
 • Снимки с коментар – военни торпеда, молитва на войници.
 • Над Солун. Из дневника ми. – от поручик Шишков – военни мемоари.
 • Иван К. Урумов – биография.
 • След дългата раздяла – от подпоручик Г. Кисов – стихотворение – любимата.
 • Войната и музиката – редак. статия.
 • Борба за живот. Период. – от Иван Д. Иванов – коментар.
 • Кайзер Вилхелм ІІ като гимназист – от Ст. Н. Коледаров – статия.

Брой 20, София, 4 юни 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – награждаване на ген. Бояджиев.
 • Над Солун. Из дневника ми. – от поручик Шишков – мемоари – продължение.
 • По Охридското езеро – Г. Кисов – стихотворение – природата.
 • Снимки с коментар – военни действия на връх Беласица, ІІ-ра Тракийска дивизия, германско торпедо.
 • Кайзер Вилхелм ІІ като гимназист – Ст. Н. Коледаров – статия – продължение.
 • Нели – от В. х. Гендов – разказ – за деградирането на едно обикновено момиче, което продава рози, превръща се в улична жена и умира.
 • Заминаването на доростолците за бойното поле – от Г. Кисов – песен.
 • Снимки с коментар – войници си отпочиват сред природата на освободена Македония, портата „Кале-мегдан“ в Белград, австро-унгарски самолет.
 • Спомен – от Мопасан – превод Г. Т. Стоянович – разказ – една авантюра в Париж.
 • Край Вардара – от Христо борина – стихотворение – копнеж по красотата на природата.
 • Снимки с коментар – войници на откриването на олимпийските игри в Щадиом, превзетата крепост в Сърбия „Кале-мегдан“, публика от германски младежи на спортно събитие по бокс., грижите на Българския червен кръст за войниците.
 • Полковник Михаил Тепавски – некролог.
 • Недей вярва. Период – от Ив. Д. Иванов – коментар.
 • Годишните продукции – отзив – за продукциите на Държавното музикално училище.
 • Укрепления, на които обсадата е траяла по-дълго време – информационна бележка.

Брой 21, София, 11 юни 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – ген. Георги Тодоров, австро-унгарски войски преминават през сръбската столица, германски пехотински по берлинските улици, морско дългобойно оръдие.
 • Българите идат. Детска сцена. – от Неделчо Бенев – пиеса – нахлуването на български войски в Сърбия.
 • Мечти – от Тош. – стихотворение – свободното бъдеще.
 • Спомен – от Мопасан – превод Г. Т. Стоянович – разказ – една авантюра в Париж – продължение от предния брой.
 • Снимки с коментар – началник щаба на армията ген. Жостов и полковник Ганчев, импровизирана трапеза на бойното поле на български и германски войници, панихида на капитан Иван Казанджиев.
 • Вечери край Варвара. Из цикъла „Кога слънцето залезе“ – от Адолф Грюнберг – стихотворение.
 • Падналият кавалерист – от Ведбал – стихотворение.
 • Бягството на италианците – коментар.
 • Снимки с коментар – българска радиографна станция на фронта, екипаж на парахода Хелголанд, влак с матроси, германски войници прескачат ограда.
 • Никола Радев – некролог.
 • Продукциите на държавното музикално училище – отзив.
 • Разни – бележки от обществения живот.

Брой 22, София, 18 юни 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар – пета Дунавска дивизия, руски планинци в германия, военни германски магазини при войсковите части, наводнение.
 • Самотният господин. От Аркадий Аверченко – превод В. Н. Самин – разказ – за смъртоносна болест.
 • Българите идат. Детска сцена. – от Неделчо Бенев – пиеса – продължение.
 • Снимки с коментар – български лекари, бурета с бира за войниците, трапеза на фронта след боя при Щип, 50-годишна военна служба на Хинденбург.
 • След боя – от Г. В. Сулин – коментар.
 • Обози – от Г. Кисов – стихотворение.
 • Трайността на параходите – статия.
 • Един предшественик на цепелина – отзив за сборника на Алфон Кар.
 • Откровение – от Ек. Манчева – стихотворение – до любимия на фронта.
 • Императрица Евгения – биография.
 • Разни – рубрика с информация от различни сфери.
 • Снимки с коментар – на борда на австро-унгарски военен кораб, водолаз, ген. Теодоров, берлинско население.

Брой 23, София, 25 юни 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар – награждаване на войници с ордени за храброст, германска фабрика за снаряди, параход.
 • Самотният господин. От Аркадий Аверченко – разказ – продължение.
 • Картини от полето на славата. 1.Часовой. 2.Майка. – от Славчев. – къси разкази.
 • Г-жа Д-р П. Аврамова – обява – контакти.
 • Снимки с коментар – откриване на читалище, войници от 13 пехотен полк, началникът на пета Дунавска дивизия, войници работят на полето.
 • Първа нощ в притвора на Албания – от Ст. Стоянов – фейлетон.
 • Какъв е сега Париж – статия.
 • Смъртта на най-стария саксонски генерал – некролог.
 • На падналите от 17 пехотен Доростолски полк – от Г. Кисов – стихотворение – в памет на загиналите.
 • Крал-изгнанник. При Никита Черногорски. – мемоари.
 • Теобалт фон Бетман-Холвег – биография със снимка.
 • Снимки с коментар – албанци, германско училище за пострадали в говора войници, германският канцлер Бетман Холвег, военно оръдие.

Брой 24, София, 2 юли 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар – посрещане на български войски от македонското население, потопеният военен крайцер „Куин Мери“, адмирал Шер – началник на победоносната германска океанска флота, унищоженият английски крайцер „Индефатигабъл“, боеви параходи.
 • Жените в Китай. 70 милиона жени с осакатени крака. – статия.
 • Афоризми.
 • Кога. – от Ив. Д. Иванов – стихотворение – ще се вдигне ли мъглата, покрила Божия свят.
 • На българските витязи – от Г. Ив. Кар. – стихотворение – прослава, признателност на храбрите.
 • Максим Горки – биография.
 • Снимки с коментари – потънали вражески кораби, празникът на Кирил и Методий на фронта, бивак около Гевгели.
 • Прокобяване или игра с числа – занимателна астрологическа статия.
 • Разни: За род и чест, Гениално мошеничество, Убит журналист, Скопският митрополит г-н Неофит, Разноските на едно милионерско дете.
 • Снимки с коментар – пленени италиански оръдия при Кампомолон.

Брой 25, София, 9 юли 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар – награждаване на войници, германски склад – раздаване на храна на руски бежанци, министърът на Просвещението на посещение на художествена изложба, германски хусари.
 • Брат – от Ив. Митрополски – разказ – безсърдечното отношение към болния брат.
 • Матусалемовци в животинското царство – статия – животните в зоологическата градина в Лайпциг.
 • Съюзници-съратници – от Г. Кисов – стихотворение.
 • Снимки с коментар – откриване на Власотинското училище, членове на Българска експлоатационна дирекция, войници участници в боя при Дрянова-Глава.
 • Смъртта на „Орела“ – от поручик Шишков – военен разказ.
 • Арабски пословици.
 • Войната и циганите – критичен коментар на редактора – неучастието на циганите във войната и в труда.
 • Робиньо тъжна отдъхни! – от Ванимил – стихотворение.
 • Снимки с коментар – разрушен от русите железопътен мост, същият мост възстановен от австро-унгарците, гаубично оръдие.
 • Жената след войната – редак. статия – семейни драми, поради по-голямата самостоятелност жената.
 • Капитан Иван Казанджиев – некролог.
 • Аванти, Савоя! – Карикатура от „Симплицисимус“.
 • Предложение за размножаване на населението във Франция .
 • Конкурс за национални носии.
 • Арабски пословици.

Брой 26, София, 16 юли 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар – българската армия на работа, руски бежанци, движението по улиците в Германия.
 • Той заминал…! – от В. х. Гендов – мемоари.
 • Букет от кървави цветя. Стихове в проза: 1. Цветя и сълзи. – от Неделчо Бенев.
 • Брат – от Ив. Митрополски – разказ – продължение.
 • Снимки с коментар – германски и български художници на изложба в Берлин, група телефонисти и колоездачи, група войници с уреди за преследване на аероплани, празника на Кирил и Методий в Скопие.
 • Мамо, викнаха децата. – от Ведбал – стихотворение.
 • Снимки с коментар – уред на австрийците за залавяне на аероплани, австроунгарски хипроплан, тежките австро-унгарски мортири, престолонаследникът на Австро-Унгария наблюдава бойното поле.
 • Българската художествена изложба в Берлин – репортаж.
 • Разни: Селски театри в Русия, Германците и балканските народни умотворения.

Брой 27, София, 23 юли 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар – гр. Дойран и Дойранското езеро, победителите при Скагерак в Хамбург, съюзът на певците в Берлин.
 • Разменените бюстове – кратък коментар.
 • Букет от кървави цветя. Стихове в проза. Към границата. – от Неделчо Бенев.
 • Гранатата го спасила – информационна бележка.
 • Г-н Манделбаум. Български почетен генерален консул в Берлин – статия.
 • Френските учители и войната – коментар.
 • Снимки с коментари – деца се возят с дъски по Охридското езеро, гостуване на германски депутати, верига срещу французите, нашите войници, учителите от Пиротското основно училище.
 • Превземането „Остри-върх“ – стратегическия ключ на „Траси-баба“ – от подпоручик В. Д. Сталев – военна хроника.
 • Киченеровият метод за работене – коментар.
 • Кога ще свърши войната. Г-жа Thebes пак проповядва – статия от парижки кореспондент – предсказания.
 • Разни: Изнамервачът на дървената хартия. Учени овчари. Завръщането на Киченер.
 • Снимки с коментар – български депутати в Германия, германски военни кухни на полските улици, бронирани австро-унгарски оръдия, пленници, население на Цетина, австро-унгарски войски.
 • Подпоручик Димитър Ив. Тумбев – некролог.
 • Шекспировите пиеси през 1915 г. – отзив.

Брой 28, София, 30 юли 1916 г., стр. 1-8

 • Бой в село – рисунка от художника Никола Кожухаров.
 • Политически преглед – редак. коментар.
 • Зората край Дунава – от Ведбал – стихотворение – красотата на утрото.
 • Историята и човечеството – приказка от Анатол Франс, превод Илия Миларов – събиране и написване на Всемирната история по заръка на Персийския цар.
 • В ранно утро – от Ст. Стоянов – стихотворение – красотата на природата като антитеза на гърма на войната.
 • Люботрън – от подпоручик Славчев – стихотворение – дните на нов живот.
 • Снимки с коментар – превозването на германски войници, жените в Германия, германски пазар.
 • Театър на фронта – от Колин Рос – статия.
 • Модистките в стачка – информация – парижките манекенки стачкуват, поради намалените им заплащания заради войната, много от тях са освободени.
 • Потайностите на Белградския двор – коментар на романа и предстоящото му отпечатване на страниците на списанието – за живота на сръбските дворцови и политически кръгове, които са кроили атентати срещу българската държава.
 • Букет от кървави цветя. Стихове в проза. В двора на училището – Неделчо Бенев – продължение.
 • Снимки с коментар – правене на землянки, изглед от Скутари – Шкодра, австро-унгарците защитават Тироли, Цетина, окопи.
 • Там, дето падна да ми се напише…Из дневника на героя – от подпоручик Георги Касъров – стихотворение – надгробен надпис.
 • Георги Касъров – биография, портрет.
 • Войната и модата – редак. статия.
 • Газени лампи преди 2500 години – статия.

Брой 29, София, 6 август 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – беззащитното българско население в Македония.
 • Китайската стена. По случай смъртта на Юаншикай – статия.
 • Омир и библията – от Ц. Ц. Доброджалиев – литературна критика – за връзката на Омировите произведения с библията.
 • Снимки с коментар – тържествено погребение на френски авиатори, граф Франц фон Лихтенщайн, разходка по Охридското езеро.
 • Името „Лондон“. Произходът му – историческа статия.
 • Епитафия – от Д. Л. Гичев – стихотворение – падналите за родината.
 • Войната в милиони минути – информационна бележка.
 • Снимки с коментар – графиня и граф Берхтолд.
 • Английската цензура против Апостол Павел – кратък коментар от англ. списание „Нешян“.
 • Часовой – от Ведбал – стихотворение.
 • Евтини обуща в Русия – кратък коментар от руския „Колокол“.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – с политическа, военна и обществена тематика.
 • Снимки с коментар – български офицери учат немски на фронта, 13 пехотен Рилски полк, обяд на 2-ра пехотна Тракийска дивизия, околностите на гр. Дойран, щурмуване на югозападния фронт.
 • Китайска сватба – редак. сатия.

Брой 30, София, 13 август 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – войници на църква, църковно шествие в Литва; салонът, в който се записват помощите за Червения кръст.
 • Букет от кървави цветя. Стихове в проза. Скробница – Неделчо Бенев – продължение.
 • Психологията на престъпнишкия почерк – статия – за графологията.
 • Могила – от Ст. Олчев – разказ за загиналия безименен герой.
 • Дикенс за Германия – коментар.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – водачи на германската армия, български офицер със съпругата му, Филип Брох – директор на банка във Виена, войници от Индокитай, построяване на телеграфни съобщения, разрушени италиански оръдия, войници търсят изворна вода.
 • Нов тип германски подводници – статия.
 • Разпространителка на заразата – репортаж за епидемия.
 • На подпоручик Касъров – от Г. Кисов – стихотворение.
 • Славеи – от Ст. Стоянов – стихотворение.

Брой 31, София, 20 август 1916 г., стр. 1-8

 • Картина от Х. Т. – кавалерийска част след победа.
 • Снимки с коментар – стара селска църква в австрийска територия, цитаделата и окопа около форта „Во“ при Вердьон.
 • Плащат й да не готви – статия – за болна готвачка.
 • Газовете като оръжие в животинското царство – статия.
 • Знамето – от Георги Жадов – стихотворение – свещеното знаме.
 • Очите ти – от Ив. П. Йончев – стихотворение – любимата.
 • Поручик Димитър Минков – биография, некролог.
 • Американска помощ на гладуващите поляци – съобщение.
 • На борците от 17 пех. Доростолски полк – от Г. Кисов – стихотворение.
 • Снимки с коментар – български изгнаници на почивка в с. Мътница, жители от с. Долни порой на път за България, 2-ра пех. Тракийска дивизия, изглед от бойното поле във Волиния.
 • Генерал Жофр и шофьорът му – без автор – разказ – кога ще свърши войната.
 • Вълшебната подкова на пълководеца – легенда от фронта.
 • Парфюм „Французка кръв“ – съобщение.
 • Елате, вижте земята… – от Г. Кисов – стихотворение – пусти къщи.
 • Авантюрите на Рузвеловата дъщеря – статия.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – минаването на войници през буйна река в Сърбия, заседание на военни командири, генерали-защитници на Тироли, поручик Карл Кайзер.
 • Най-малкото кралство на света – статия.
 • Убийство в дипломатическия свят – криминално съобщение.
 • Омбрелата на генерал Галиени – кратък разказ.

Брой 32, София, 27 август 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – 5-та Дунавска дивизия в Македония.
 • По повод едно малко тържество на фронта – от Борина – военен репортаж.
 • След боя – от Д. Л. Гичев – стихотворение.
 • След дневния пек – от Ст. Стоянов – стихотворение.
 • Снимки с коментар – път в Македония, направен от войниците, паметникът на Данте, командирът на 1-ви арт. полк, полковник Софрониев, паметник на загиналите, негово императорско величество Франц Йосиф, капитанът на подводната лодка „Дойран“, масово погребение на жители на Карлсруе.
 • Български офицери в Прага – репортаж.
 • Браво на французойките – съобщение.
 • Награден журналист с железния кръст – съобщение.
 • Конфискуван имот на журналист – съобщение.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – войнишки харман, лекуване на ухапан от змия кон, италианско оръдие, полско оръдие.
 • Цяло семейство осъдено на смърт – съобщение.
 • „Разсъждаването е забранено!“ – кратка статия.
 • Обява – за поместване на математически задачи от средните училища.

Брой 33, София, 3 септември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – семейството на главнокомандващия австро-унгарските войски – Ерцхерцог Карл Франц Йосиф.
 • Смешната приказка. Извлечение из „Моите теми“ – от В. х. Гендов – разказ – за прегрешенията на една дъщеря на свещеник.
 • Снимки с коментар – пленено френско оръдие, останки от разрушени френски и английски автомобили, пътешествие на български икономисти във Франция, германски войници изучават чужди езици, военен перископ, щабът на 22 артилерийски полк.
 • Н. Апостолов – министър на Българските държавни железници – портрет и биография.
 • Контрабанден музей в Англия – репортаж.
 • Злоупотребления в руската църква – репортаж.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – лобното място на български и германски авиатори, операция на кон, наблюдателен пункт, новопостроено село на фронта.
 • Княз – свинар – анекдоти за Милош Обретенович.
 • Французките черни борци за културата – съобщение.
 • Международно забъркано роднинство – кратък репортаж.

Брой 34, София, 10 септември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – румънски пленници, група офицери на лов за риба, резултат от точността на германската артилерия, болница с ранени.
 • Беглец – от Кр. Д. Розмарин – военен разказ.
 • Как войната съсипва културата – статистика в цифри и суми.
 • Как се гладят дрехи на фронта – практични съвети.
 • Нов ежедневник в Петроград – отзив.
 • Генерал-майор К. Жостов – некролог.
 • Колко струва един изваден зъб – статия.
 • Нов живот в пустинята – обява за работа в Сирия и Синай.
 • Модерният репортер и журналист – коментар и цитиране на изказването на един американски журналист за понятието репортер.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – разрушеният от италианците манастир „Монте Санто“, разрушена италианска казарма, застава на границата, обяд на позицията, курс за санитари на фронта, австро-унгарски камиони, германският император разговаря с три милосърдни сестри при развалините на един манастир, войници от Тонкин.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математически задачи.
 • Колко струвала земята на града Ню Йорк – съобщение.
 • Време за жетва – съобщение.
 • Хазартни игри във войската – кратка статия.

Брой 35, София, 17 септември 1916 г., стр. 1-8

 • Картина – австро-унгарски музей с трофеите от противниците.
 • Възием – от Ст. Стоянов – стихотворение – народът ликува заедно с природата.
 • Италиански селяни и Кадорна – хумористично съобщение.
 • Информационни бележки: Консумацията на дървена хартия, Каменните въглища, Човекоподобни маймуни, Премия за молитва (конкурс-обява), Премия за многодетни майки.
 • Тайните планове на Вердьонската крепост – откъс от една история, публикувана в книгата „Защитени ли сме?“ на Хумберт.
 • Мерки за храните в Турция – съобщение.
 • Снимки с коментар – лодки с войници, пристигането на подводницата „Дойчланд“.
 • „Дойчланд“ – статия.
 • Ще помни винаги светът… – от Димитър Гичев – стихотворение – в памет на загиналите.
 • Баконовото пророчество – бележка.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – подводницата „Дойчланд“, края на учебната година в село Цер, на позиция при артилеристите, при оръдието на позиция, при батереята на поручик Ст., веселба на артилеристите, италиански оръдия-трофеи, наблюдаване с перископ.
 • За учениците от горните класове – задачи.
 • Разни: Най-дългата телеграфна жица на света, Таймсови обявления, Параходи с електрическа сила, Най-плодородната земя за южни овощия в Австро-Унгария.

Брой 36, София, 24 септември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – посещението на генерал Хинденбург.
 • Интригата на сръбската трагедия. Из книгата ми Пътни бележки „От София до Вардарския фронт“, готова за печат – от Хр. Ц. Борина – пътепис.
 • Снимки с коментар – автомобил за войници, голямо тържество във Варшава, пленници-мохамедани, майор граф Хайнрих Бланкенщайн, фелдмаршал лейтенант ф. Хьофер, 22-ри артилерийски полк на позиция.
 • Български войнишки характери. Селото – от Владимир Сиса – кореспонденция от фронта – кратки разкази.
 • Най-младият журналист – бележка.
 • Историята на хляба – без автор – историческа статия.
 • Най-големият тунел – бележка.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – хор от деца, победоносното „ура“, баварски свищиншк преподава на френски деца в окупираните от германците земи.
 • Буко Р. Рубенов – портрет, биография.
 • Издания на книжарница М. Дорев в Битоля – библиографска справка.
 • За учениците от горните класове – задачи.

Брой 37, София, 1 октомври 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – чешки полк в бой с италиянците.
 • Интригата на сръбската трагедия. Из книгата ми Пътни бележки „От София до Вардарския фронт“, готова за печат – от Хр. Ц. Борина – пътепис – продължение.
 • Снимки с коментар – фабрика в Германия за производство на оръжия, подпоручик Б., наши санитари, щабът на 1-ва Софийска дивизия, капитан Кьонил с екипажа си на подводницата „Дойчланд“, албанска дружба с австро-унгарските войски, унгарският министър председател граф Стефан Тиса, срещата на Мекленбургският княз във Враня.
 • Плаваща военна изложба – съобщение.
 • Въздушни съобщения Милано – Париж – съобщение.
 • Киченеров паметник в морето – съобщение.
 • Румънските пленници в София – от Ведбал – стихотворение.
 • Мисли и бележки – от Лесинг и др.
 • 200-годишнината на водното отопление – статия.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – българското население на Добруджа посреща освободителите си, двете страни на немска монета от 1916 г., картина на една алегория на Съглашението, група български офицери във Висбаден.
 • Ив. Дорев. Христоматия за ІІ. Прогимназиален клас – отзив.
 • Наша мисъл – отзив за това списание.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.

Брой 38, София, 8 октомври 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – детски утра на ученици подготвени от учители-войници, тържествено откриване на заседанията на Общинското управление във Варшава; специална улична лампа, която не пропуска светлина нагоре с цел предпазване от нощните нападения на аеропланите, избухване на граната.
 • Интригата на сръбската трагедия. Из книгата ми Пътни бележки „От София до Вардарския фронт“, готова за печат – от Хр. Ц. Борина – пътепис – продължение.
 • Морската дълбочина и параходната бързина – коментар.
 • Румънският крал като студент – кратък коментар.
 • Дерзайте дружно, съюзници-борци! – без автор – стихотворение.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – веене на харман на фронта, кралската резиденция в Букурещ, австро-унгарски гаубици, възстановяването на железопътния мост на Алич, английски пленници, руски оръдия, планински пътища около Изонцо.
 • Народната мъдрост за жената – пословици от света.
 • Населението на земята – информационна бележка.
 • Италианското правителство против разкоша – информация за нов законопроект.
 • Четете седмичното литературно сп. „Наша мисъл“ – призив.
 • Мисли и бележки.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.

Брой 39, София, 15 октомври 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – жертвите от покровителките сили.
 • Тържество на българската просвета и култура – репортаж.
 • Г-н Ц. С. Арнаудов – статия, портрет, биография.
 • Термометър, който дава знак за пожар – информационна бележка.
 • Балканска изложба във Виена – репортаж.
 • Снимки с коментар – превързване раните на ген. Кантарджиев на фронта, българи срещу мамалигари, отряд велосипедисти, награждаване на войник на фронта от престолонаследника Карл Франц Йосиф, Карл Йосиф и ген. Кьовес, албанско дете поднася букет на ген. Кьовес, преглед на германски полк от Карл Йосиф.
 • Едисоновата женитба – без автор – кратък разказ.
 • Как се яде на дворцовата трапеза – съвети.
 • Лястовиците – бягат от войната – статия.
 • Големи пожари в Петроград – съобщение.
 • Паметници за кучета – съобщение.
 • Жилището на Жан Жак Русо изгоряло – съобщение.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – развлечение за войниците „водна баня“, княз Евгения следи развоя на един бой, забавление за войниците – един войникноси двама със зъби., последният плъх стъпва на потъващия параход – карикатура.
 • Одисеята на един английски подполковник – коментар.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.

Брой 40, София, 22 октомври 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – българският цар, ген. Кьовес, австро-унгарският престолонаследник Карл Йосиф.
 • Г-н Добри Петков. Министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията и благоустройството – портрет, биография.
 • Снимки с коментар – спалнята в един учебен параход, група капитани и генерали, две германски знаменитости – граф Цепелин и кап. Кьониг.
 • Швейцарците за българското учебно дело – цитирана статия от швейцарски вестник.
 • Менини – некролог.
 • Родината зове ни… – от Ойен, С. – стихотворение.
 • Снимки с коментар – Хинденбург и германския престолонаследник, кладенец-паметник в австрийския град Горице, 22-ри артилерийски полк на позиция, българският цар на фронта.
 • От полето на честта. Христо Цанев Борина – представяне на стихосбирката му.
 • Най-малката държава в света – бележка.
 • Часовой – от Георги Жадов – стихотворение.
 • Вечерен навет – от Ст. Стоянов – стихотворение – изгряването на утрешния ден.
 • Генералска дъщеря-крадла – съобщение.
 • Осъдени германки – съобщение.
 • На нашия витез при Тутракан – от Ст. Стоянов – стихотворение – победата и превземането на нова крепост.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – изровени от снарядите гробища, вдигането на котва на един военен параход, пленен влашки обоз, първите български чиновници в кюприйската телеграфопощенска станция.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • „Балетът на неутралитета“ – кратка статия.
 • Конфискуван имот на отечествени изменници – съобщение.
 • България е честна! – без автор – стихотворение.

 Брой 41, София, 29 октомври 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – генерал Макензен, езерото Левико в Тироли, унищожението на английския крайцер „Нотингам“.
 • Женският косъм. Забави на фронта – от Хр. Ал. Божков – хумористичен разказ.
 • Животните и войната – статия.
 • Суецкият канал – статия.
 • Не бе ли ти?… – от Ст. Стоянов – стихотворение – родината майка.
 • Страна без домашни животни – инф. бележка – за Япония.
 • Бързината на снаряда – коментар.
 • Еднаква участ – от Ведбал – стихотворение – участта на слепия певец и осакатения войник.
 • Продава се бойно поле – обявление на парижки вестник.
 • Марсилия – новият Вавилон – статия.
 • Най-първият автомобил – съобщение.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – царят на българите, ген. Кьовес, Карл Йосиф и княз Борис, посрещане в гр. Дебър на първия български окръжен управител, ген.-лейтенант Фрайхер фон Фрайтаг-Лорингховен, Карл Йосиф с войници на фронта, български офицери на трапеза в окопа.
 • Луи Айер – биография.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • Маджарското грозде и влашката лисица – карикатура.

Брой 42, София, 5 ноември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – освещаване на новопостроената немска печатница в Лайпциг, езерото Левико, изпразненото Министерство на вътрешните работи в Букурещ, кът от Тиролити, неексплодирана мина.
 • Преди една година – от Хр. Ц. Борина – военен разказ – за обявяването на мобилизация.
 • Снимки с коментар – германски жетварки, жътва в Полша, погребението на католическия владика Менини, австро-унгарската Дунавска флотилия, манифестация на турците в гр. Кичево.
 • Бележки и съобщения: Цяр против епилепсията; Когато някой е щастлив; Платина; Римски числа; Пропътуване на света; Свободно говорящият папагал; 1060 килограма месо.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Гьорк Готшалк – портрет, кратка биографична бележка.
 • Любомир Бобевски и Иван Скордев – портрети, коментар – марша „Съюзници-разбойници“.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • Еврейка-проповедница – бележка.
 • Георги Табаков – портрет, биография.
 • Кратки съобщения: Водната сила на Ниагарския водопад; Колко струва Панамският канал.

Брой 43, София, 12 ноември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – бивак на войскова част във Вардарската долина, леден окоп в Тироли, изпращане на новобранци, войски по снежните планински върхове.
 • Преди една година – от Хр. Ц. Борина – военен разказ – продължение.
 • След боя. Епизод от войната – от Ст. Грудев – разказ.
 • Телефонът като средство за женитба – статия.
 • Пей ми ти песен… – от Ст. Стоянов – стихотворение – песента като забрава на страданието.
 • Три милиарда за музика – съобщение.
 • Снимки с коментар – награждаване на героите от 9-ти полк, раздаване на храна на полските деца от една полкова кухня, пренасяне на ранен сред снежните преспи на Тироли, гръцкият комендант на кавалския гарнизон представя своите офицери, Дунавската флотилия, раздаване на картофи на населението от един френски град.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Д-р Захари Райнов – портрет, биография.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • Четиво за младежта – съобщение за предстоящо публикуване на романа „Пертската хубавица“ на страниците на списанието.

Брой 44, София, 19 ноември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – войник се провира през цевта на едно оръдие, преминаването на германска войскова част през завладян неприятелски град, надбягване с лодки във Варшава.
 • Пертската хубавица – от Валтер Скот; превод Стоян Н. Коледаров – исторически роман – с продължение.
 • Бележки и съобщения: Най-големият мост на света; Против разширение на венерическите болести; Пристанището Кюстенджа; Подкова от коня на Наполеона; Един юбилей; Писмо на един руски войник до Бога.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – австро-унгарски монитори по Дунава, първите чиновници от телеграфопощенската станция, наплив на публика при депозиране на злато в камарата на депутатите в Берлин, картина от германския император на потъващ военен кораб, пленени дългобойни оръдия, войници пренасят муниции с мулета в Албания, вековен бряст използван за живеене от избягали от селата хора.
 • Кирил Ал. Костов – некролог.
 • Призив – към читателите да изпратят прочетеното списание на свой близък на фронта.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • След боя – от Адолф Грюнберг – стихотворение.

Брой 45, София, 26 ноември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – водосвет в 9-та пех. Плевенска дивизия, прикритие за картечница, началникът на подводницата „U 35“ капитан фон Арнолд де ла Периер, генерал-полковник Карл Терциянски, последна почит на другар, оркестър в окопите, посещение на Карл Франц Йосиф на Карпатския фронт, Д-р Карамихайлов с група ранени войници.
 • Пертската хубавица – от Валтер Скот; превод Стоян Н. Коледаров – исторически роман – продължение.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – подводницата „U 35“, изпращането на окръжния управител г-н Георги Петров от населението на гр. Поградец, група френски пленници.
 • Българката за ранените и болни герои – статия.
 • Бележки: Бъдещето на перископа; Преброяване на Полша.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.

Брой 46, София, 3 декември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – Карл Франц Йосиф и баща му, курс н амлади стенографи.
 • Пертската хубавица – от Валтер Скот; превод Стоян Н. Коледаров – исторически роман – продължение.
 • Cosmas – биография.
 • Блондинки или брюнетки. Какво е красота. Главна роля на косата. Предпочитаните блондинки от поети и живописци. Шекспир и брюнетките – от Д-р Адолф Кохут – превод от немски г-ца Шарлота Вилцсковска – статия – предпочитанията на художниците и писателите.
 • Снимки с коментар – прохода Предеял във Влашко; австро-унгарският император Франц Карл и германския генерал фон Фалкенхайн; полски упражнения на берлински войници.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – офицери от 9-ти артилерийски полк на огневата линия; специален стрелец от австро-унгарската войска; театър на фронта; обозни войскови части преминават през импровизиран мост от лодки; окопи.
 • Призив – Не забравяйте героите на фронта! Зарадвайте ги с мънички подаръци.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • Есенен ден – от Г. Кисов – стихотворение.
 • Песен – от Г. Кисов – стихотворение.
 • Ламтеж – от Тожин – стихотворение.

Брой 47, София, 10 декември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимки с коментар – полски легионери; болен войник; подкрепителен пункт за ранени войници в Ресен; католическа служба в един баварски легион;
 • Пертската хубавица – от Валтер Скот; превод Стоян Н. Коледаров – исторически роман – продължение.
 • Неизчерпателността на Германия. Изповед и опасения на Унстън Чърчил – статия от лондонски вестник.
 • Родила 56 деца – любопитна информация.
 • Съобщения: Починал виден музикант; Паметник на планината Ловчан; „Le Bruxellois“.
 • Българският живот на Берлинската сцена – отзив.
 • Другарски гробове – от Ведбал – стихотворение.
 • Снимки с коментар – развалините на гр. Букач, разрушен от казаците; пленен руски черкезин; извор „Св. Преображене“; провъзгласяването на Полша за кралство; ген.-майор Танен.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – белгийски деца; изглед от Предял; свален италиански аероплан; двама германски авиатори.
 • Призиви – „След прочитане пратете списанието на фронта с 1 стот. пощ. марка“; „Не забравяйте героите на фронта! Зарадвайте ги с мънички подаръци“.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • Младежко дружество за поддържане вярност и приятелство между съюзнишките народи – статия.

Брой 48, София, 17 декември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – полска болница; приспособления в Рулсдорф при Берлин за бистрене н авода; разрушени телени препятствия; военен бивак за почивка.
 • Пертската хубавица – от Валтер Скот; превод Стоян Н. Коледаров – исторически роман – продължение.
 • Падането на Букурещ – съобщение.
 • Лека нощ – от Г. Кисов – стихотворение.
 • Андрей Стоянов и г-ца Олга Чавова – отзив – за концерт в помощ на войнишките семейства.
 • Езеро Тахино – от К. Рачев директор на Габровската дев. гимназия – научно-популярна статия.
 • Житейски правила на крал Людвиг Баварски – статия.
 • Съдбата на Румъния – откъс от статия в „Новия Цюрихски вестник“.
 • Съдбата на Румъния в този момент е най-важното във войната – откъс от статия във вестник „Труд“.
 • Песимизмът в Англия – откъс от статия във вестник „Труд“.
 • Снимки с коментар – капитан-лейтенант Розе; осакатен войник прескача високо вдигнато въже; блиндирана стая на 6 м в земята; пренасяне на ранен; свален италиански аероплан.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – австро-унгарска казарма; нападение на войскова част; петият германски заем – карикатура.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • „Литературно ехо“ – отзив за предстоящо издаване на ново литературно списание.
 • Далеч от нея – от Ст. Стоянов – стихотворение.
 • На българското воинство – от А. Станев – стихотворение.

Брой 49, София, 20 декември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – погребението на император Франц Йосиф; гробницата на св. Климент; австрийски авиатор в полето; самотен войнишки гроб в Алпите.
 • Пертската хубавица – от Валтер Скот; превод Стоян Н. Коледаров – исторически роман – продължение.
 • През угасналите огнища – от Ст. Стоянов – стихотворение – за разрушените домове, села…
 • Снимки с коментар – група школници и юнкери; български генерал в Добруджа; германският император на една от виенските гари; тържествата в София по случай падането на Букурещ; дружинният командир на една от софийските войскови части; български лекари.
 • Драмското поле – от К. Рачев – научно-популярна статия.
 • „Под сянката на меча“ – отзив – представяне на новата стихосбирка на Любомир Бобевски.
 • Кой е виновникът на войната? – статия.
 • Министерството на народното просвещение – заповед на министъра.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – част от тържествената погребална процесия на Франц Йосиф; Енвер паша е гост на германския военачалник Макензен; реч на г-н Манол Розентал; носителят на мира – Бетман Холвег.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • Около падането на Битоля – кратка бележка.
 • Сензационни разкрития в думата – кратка статия.

Брой 50, София, 24 декември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – погребението на Франц Йосиф; Артур Цимерман; български войници от гимнастическата организация в Скопие; паметник на Лайбниц.
 • Пертската хубавица – от Валтер Скот; превод Стоян Н. Коледаров – исторически роман – продължение.
 • Мирът – от Ведбал – стихотворение.
 • Букурещ – от К. Рачев – научно-популярна статия.
 • По инициативата на кметството в гр. Дупница – съобщение – за събиране на дарения за войниците.
 • Мотив – от Г. Кисов – стихотворение.
 • Австро-унгарското население по занятие – бележка.
 • Най-голямата кибритна фабрика в света – информационна бележка.
 • Снимки с коментар – скици на две села в Македония; част от софийската войскова част; ерцхерцог Леополд Салватор на Тиролския фронт; група български артилеристи; група български офицери и войници на обяд; генерал Гьонер.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – построяване на окоп; гробът на поручик Боян Гусев – командир на минни взвод; построен мост на река Стир за преминаване на войските; български войници и македонски жители; войници отдават последна почест на загиналите си другари.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • Изтреблението на лъва – кратка статия.
 • Колко струва един аероплан – съобщение.

Брой 51, София, 28 декември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – молебен, отслужен в Македония след превземането на Букурещ; полков зъболекар; войник-художник рисува една селянка.
 • Пертската хубавица – от Валтер Скот; превод Стоян Н. Коледаров – исторически роман – продължение.
 • Един грандиозен проект – съобщение.
 • Моравските равнини – от К. Рачев – научно-популярна статия.
 • Училищата в Добруджа – кратка статия.
 • Недей! – от Г. Кисов – стихотворение.
 • Снимки с коментар – опустошения от сърбите; митрополит Неофит Скопски; мостът на Дунава при гр. Свищов; част от полска болница; царят пред входа на катедралата в Унгария.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Снимки с коментар – изработване на ски; убити румънци на фронтовата линия; скулптура на Бетховен от Петер Бройер; разграбено жилище от влашките мародери; подпоручик Ив. Г. Радиков; снимка от погребението на император Франц Йосиф.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • Развлечението в кинематографа – кратък разказ.

Брой 52, София, 31 декември 1916 г., стр. 1-8

 • Снимка с коментар – Охридското езеро и манастира „Св. Наум“; г-ца Христина Морфова; картечен взвод; кавалерийски офицери; избухване на мина.
 • Успехът на българската примадона г-ца Христина Морфова на Пражската сцена – статия
 • Константин Сапунов – некролог.
 • Кръст на небето – съобщение – небесно явление.
 • Молба за научни сведения – от С. Вацов – директор на Централната метеорологична станция в София – съобщение.
 • Бог забавя, но не забравя – статия – превземането на Румъния.
 • Знаменателни изявления на Милюков – статия.
 • Мост на Босфора – съобщение.
 • Едуард Щраус – некролог.
 • Снимки с коментар – изглед от Балчик; войници с велосипеди; фортът „Източно Кралевица“ в гр. Зайчер Сърбия; изглед от Букурещ; пленници в Германия; избухване на мина; единият от най-големите мостове в Черна-Вода; охридският окръжен управител с първенците на града пред къщата на братя Миладинови.
 • Потайностите на Белградския двор. Роман – от Енрико Сантанели – продължение.
 • Дневникът на г-жа Предич – мемоари – откъси от дневник.
 • За учениците от горните класове – от А. С. Руданцов – математическа задача.
 • Една свидетелка на Наполеоновата смърт – съобщение.

 

Библиография

Берсенев 1916: Берсенев, А. Страница от един дневник. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 10, стр. 6-7; бр. 11, стр. 7-8

Вейк 1916: Вейк. Акорд. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 16, стр. 4-5

Гендов 1916: Гендов, В. S.L.M. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 7, стр. 8; бр. 8, стр. 8

Георгиев 1916: Георгиев, Д. Тъжна история. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 8, стр. 6-7

Зар. Б. 1916: Зар. Б. Малка приказка. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 5, стр. 6

Измяна 1916: Измяна. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 6, стр. 8

Коста Лулчев. // <https://www.wikiwand.com/bg/Коста_Лулчев>, 11 март 2020.

Лашев 1916: Лашев, Н. В болницата. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 17, стр. 7

Мартенс 1916: Поп Мартенс. Оръжие и камшик. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 13, стр. 2-3

Митрополски 1916: Митрополски, Ив. Брат. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 25, стр. 2-3; бр. 26, стр. 5-7

Но туй бе сън 1916: Но туй бе сън. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 6, стр. 5-6

Преди тия цветя да увехнат, ти ще се завърнеш 1916: Преди тия цветя да увехнат, ти ще се завърнеш. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 5, стр. 7

Розмарин 1916: Розмарин, Кр. Беглец. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 34, стр. 2-3

Самин 1916: Самин, В. Майка. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 15, стр. 2-3

Сантанели 1916: Сантанели, Е. Потайностите на Белградския двор. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 29, стр. 5-8; бр. 30, стр. 5-7; бр. 31, стр. 5-7; бр. 32, стр. 5-7; бр. 33, стр. 5-7; бр. 34, стр. 5-7, бр. 35, стр. 5-7; бр. 36, стр. 5-7; бр. 37, стр. 5-7; бр. 38, стр. 5-7; бр. 39, стр. 5-7; бр. 40, стр. 5-7; бр. 41, стр. 5-7; бр. 42, стр. 5-7; бр. 43, стр. 5-7; бр. 44, стр.5-7; бр. 45, стр. 5-7; бр. 46, стр. 6-7; бр. 47, стр. 6-7; бр. 48, стр. 6-7; бр. 49, стр. 6-7; бр. 50, стр. 6-7; бр. 51, стр. 6-7; бр. 52, стр. 6

Скот 1916: Скот, В. Пертската хубавица. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 44, стр. 2-4; бр. 45, стр. 2-3; бр. 46, стр. 2-3; бр. 47, стр. 2-3; бр. 48, стр. 2-3; бр. 49, стр. 2-3; бр. 50, стр. 2-3; бр. 51, стр. 2-3

Сп. „Художествена седмица“ 1916: Сп. „Художествена седмица“. Брой 1-52. Ред. К. Лулчев, Цариградска придворна печатница, София, 1916.

Яковлев 1916: Яковлев, Н. Вечерен час. София: сп. „Художествена седмица“, 1916, год. ІІ, бр. 10, стр. 8

[1] Настоящият преглед е направен по модела на “Периодика и литература” на Българската академия на науките. Тук се разглежда само втората годишнина на изданието. Преглед и на четирите годишнини (1915-1918) на “Художествена седмица” е правен от доц. д-р Елка Трайкова в: “Периодика и литература”, София: Академично издателство “Марин Дринов”, т. 4, с. 348-351. В приложението си настоящата разработка включва пълен библиографски опис на публикуваните през 1916 г. материали.