Martin Stefanov

Мартин Стефанов Стефанов завършва специалността Славянска филология с профил Сръбска и хърватска филология и втора специалност словенски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторира в катедра Славянско езикознание, където преподава от 2009 г. Основните му научни интереси са в областта на историята и съвремието на южнославянските езици.

logo