Maria Ruseva

Мария Русева е докторант в Катедрата по българска литература към Факултета по славянски филологии. Завършва МГ “Д-р Петър Берон”, гр. Варна, специалност “Българска филология” и МП “Литературознание” в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на критически статии и рецензии. Интересите й се простират в областта на новата и най-новата българска литература.

logo