Maria Ruseva

Мария Русева е преподавател в Катедра “Българска литература” към Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по българска литература (с тема на дисертационния труд “Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век”). Завършва МГ “Д-р Петър Берон”, гр. Варна, специалност “Българска филология” и МП “Литературознание” в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на критически статии и рецензии. Интересите й се простират в областта на новата и най-новата българска литература.

Профил на сайта на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Researcher ID (Web of Science):AAM-4625-2021.

ORCID ID:0000-0003-4408-1247

logo