Maria Ruseva

Мария Русева е доктор по българска литература (с тема на дисертационния труд “Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на XX век”). Завършва МГ “Д-р Петър Берон”, гр. Варна, специалност “Българска филология” и МП “Литературознание” в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на критически статии и рецензии. Интересите й се простират в областта на новата и най-новата българска литература.

logo