ttzankova

Д-р Теодора Цанкова е главен асистент в Института за литература, БАН (където работи от 2013) и хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски” (от 2004). Придобива докторска степен по западноевропейска литература (2012) с дисертация на тема „Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис „Асорин”) в СУ „Св. Климент Охридски”. Превежда художествена литература и хуманитаристика от испански език (Х. Мариас, Е. Вила-Матас, К. Села) и е председател на секция „Художествена литература и хуманитаристика“ към Съюза на преводачите в България. Интересите й са в областта на сравнителното литературознание и художествения превод.

logo