ttzankova

Д-р Теодора Цанкова е главен асистент в Катедрата по испанистика и португалистика във Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Придобива докторска степен по западноевропейска литература (2012) с дисертация на тема „Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис „Асорин”) в СУ „Св. Климент Охридски”. Превежда художествена литература и хуманитаристика от испански език (Х. Мариас, Е. Вила-Матас, К. Села) и е заместник-председател на Съюза на преводачите в България. Интересите й са в областта на сравнителното литературознание и художествения превод.

logo