ttzankova

Теодора Цанкова е доктор по западноевропейска литература и главен асистент в Катедрата по испанистика във Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на монографията „Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис „Асорин”) и на редица критически статии. Превежда художествена литература и хуманитаристика от испански език (Х. Мариас, Е. Вила-Матас, Х. Л. Борхес и др.). Член на УС на българския Академичен кръг по сравнително литературознание и секретар на УС на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи. Интересите ѝ са в областта на сравнителното литературознание и художествения превод.

Профил на сайта на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

ResearcherID: AEH-0909-2022; ORCID – 0000-0001-9746-7819

logo