Mariya Marinova

Мария Маринова е завършила българска филология и магистърска програма „Интерпретативна антропология” към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Докторант е към катедра „Българска литература” на същия факултет. Научните й интереси са в областта на семейната обредност през периода на социализма.

logo