Николай Генчев Генов е доктор по теория на литературата и главен асистент в Института за литература при БАН. Изследователските му интереси са в областта на научната фантастика, дигиталните медии и видео игри. Автор е на монографията “Виртуалният човек: Опит върху фантоматиката” (2022). Негови текстове са публикувани в различни списания, сборници и електронни платформи.

logo