Николай Генчев Генов е докторант по теория на литературата в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Завършва специалност „Българска филология“ през 2017, а през 2018 защитава магистърска теза по литературознание във Факултета по славянски филологии. През същата година получава втора награда на XX Национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“ и печели стипендията на фондация „Блага Димитрова“ за постижения в областта на литературата. Член е на екипа на списание „Филологически форум“. Негови научни, критически и художествени текстове са публикувани в различни списания, сборници и електронни платформи.

logo