Николай Генов

Николай Генчев Генов е роден в град Хасково през 1994 година. През 2013 година завършва Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ с немски и английски език, а през 2017 година – специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е студент в магистърска програма „Литературознание“ към Факултета по славянски филологии.

logo