Borislava Ivanova

Борислава Иванова е студент в пети курс по специалност „Балканистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Има интереси в областта на балканските литератури, особено на албанската и турската. Допълнително изучава турски език, който ѝ позволява да разшири познанията си в областта на балканистиката. Участва в различни международни конференции, организатор е на XIV и XVI международни конференции по балканистика за студенти и докторанти в СУ Св. Кл. Охридски. Има публикувани свои статии и рецензии в списанията “Littera et Lingua”, “Сборище на трубадури”, “Фиологически форум”. Носител е на стипендията на фондация “Блага Димитрова” за постижения в областта на литературното творчество, превод на литературни текстове от славянски езици и литературоведски разработки на студенти от ФСлФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Тя и един от преводачите от албански език на книгата “Косовският национализъм” с автор Милазим Красничи, издадена през 2015 г. Надява се да продължи академичното си образование като докторант по албанска литература в СУ Св. Климент Охридски”.

logo