Андриана Спасова, Умение по носталнаникане | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Андриана Спасова, Умение по носталнаникане

Posted in: Творческа библиотека Started by

Андриана Спасова, Умение по носталнаникане

Умение по носталнаникане

Андриана Спасова

Афала

Щастието е
от едната до другата
точка на морето.
Пясъкът в чорапите.
Незаконните любовници
през септември.
Безшумен афала,
изсмукващ рибите от мрежата.
Мента с вермут и мастика.
Човекът, отглеждащ звезди.
От едната точка до другата
изплувах на няколко дъха.

Камъни

Вая камъните,
които хвърляш.
И меки, и гладки, и топли
стават украшение,
тъй както всеки космос
е фигура –
украшение на хаоса.
Един по един, подреждам ги.
Не посмя да прекосиш
остриетата в реката.
Издигат се
танцуващите
къщи в мен.

Зимна приказка

Коледа може да мине
и без медените сладки на баба,
и без окачените лампички по елхата,
и без филми за Младенеца.
Но на Коледа винаги улиците
са пълни с луди,
които носят в пликове
бонбони, цветя, подаръци.
За да няма кой да ги получи.

Умение по носталнаникане

Има песни, които слушаш.
Веднъж си сам и носталнаникаш
за мечтите, които всеки друг
има.

Веднъж си сам и носталнаникаш.
И те удря същата музика.
Но вече няма за какво.

Има песни от миналото,
в което си сам.
Не искаш да си сам.
И уж не искам да съм сама.

За автора: Андриана Спасова е доктор (2017) по българска литература към „Института за литература“ при БАН. Дебютната ѝ стихосбирка „Сферата света“ (изд. Фондация „Литературен вестник“) излиза 2016 г. под редакцията на Амелия Личева с конкурс към Министерството на културата. Публикува критика и поезия във „Филологически форум, „Литературна мисъл“, „Литературен вестник“, сп. „Любословие“, сп. Литература, сп. „Nota bene“, „Литературен клуб“, „Литернет“, „Public Republic“ „Лира“, „Кръстопът“, „Балкански идентичсности“, „Пирон“. Участва в Антология „Дебюти“, „Експресен поетичен албум 2009“, „Четене на Другия: българска критика за унгарски книги 2000-2010“. Участва в „Голямото четене“ (2008, 2009), „АДdicted“ (2009), „Куфарите на канона“ (2009), „Утопии I“ (2010) „Утопии II“ (2011); „София Поетики“ (2010, 2011), „Европейски романтизъм“ (2010), „Други места“ (2011); „Работилница по творческо писане“ (2012), „Зачитане“ (2012), „Критика на читателите“ (2012), „Четене в движение“ (2016) и др. Носител е на втора награда на XXIX (2012) Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“, Стара Загора и на първа награда за критика в Националния студентски литературен конкурс, Шумен (2012).

E-mail: andriana.spassova@gmail.com