Патос и логос. Конференция за млади филолози | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Патос и логос. Конференция за млади филолози

Posted in: Новини Started by

Патос и логос. Конференция за млади филолози

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

сп. „Филологически форум“

Sofia University

 

ПОКАНА

за участие в научна конференция

 

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим във филологически форум на тема:

Патос и логос. Конференция за млади филолози

 

Научната конференция е предназначена за млади учени – студенти, докторанти и постдокторанти. Тя ще се проведе на 25 октомври 2024 г.  в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“.

Тематичните полета на конференцията са:

  • Емоция и слово
  • Въодушевление и скепсис в езика и литературата
  • Езици на възхвалата и критиката. Сюжети от ХХ и ХХI век
  • Структура и композиция в езика и литературата

 

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с кратко резюме) до 15 октомври 2024 г. на адрес: philol.forum@uni-sofia.bg.

Предвижда се докладите от конференцията да бъдат публикувани в сп. „Филологически форум“ или прилежащите му поредици след двойно анонимно рецензиране.

Не се предвижда такса участие.

Конференцията се подготвя по проект „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, библиотеки „Международен филологически форум“, „Experior“, финансиран от НИД на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски“, проект 80-10-66 / 9.4.2024 г.

Екип: доц. д-р Екатерина Търпоманова, гл. ас. д-р Ласка Ласкова, гл. ас. д-р Мария Русева, доц. д-р Надежда Стоянова

Конференцията се организира и със съдействието на други колеги от екипа на сп. “Филологически форум”.