Българското литературознание от втората половина на XX век: зони на (не)свободата | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Българското литературознание от втората половина на XX век: зони на (не)свободата

Posted in: Новини Started by

Българското литературознание от втората половина на XX век: зони на (не)свободата

Институтът за литература към Българска академия на науките
Секция Нова и съвременна българска литература
имат честта да ви поканят на:

БЪЛГАРСКОТО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК:
ЗОНИ НА (НЕ) СВОБОДАТА

Национална научна конференция в памет на Елка Константинова и Светлозар Игов
15-ти декември, Институт за литература към БАН, бул. Шипченски проход 52, Голям
салон, начало – 9.30 часа

Възможни тематични ядра на нашата конференция ще бъдат:

– Писателите и литературоведите в и извън политиката
– Литературната теория и/или литературната история като зони на (не) свободата
– Ролята и мястото на жените в литературата и политиката
– Фантастиката като зона на (не) свободата
– Детската литература като зона на (не) свободата
– Сравнителното литературознание като зона на (не) свободата
– Писателите и литературоведите между компромиса и устояването

Ако и вие се интересувате от подобни проблеми, ще очакваме Вашите заявки за участие до 30-ти ноември. Времетраене на изказванията – 15 мин. Заглавие и резюме на доклада ви (около 300 думи) ще приемаме на следните имейл адреси:
доц. д-р Елка Трайкова
elkatraykova@gmail.com

доц. д-р Александра Антонова
alexandra.a.antonova@gmail.com

доц. д-р Иван Христов
christoff78@abv.bg