Програма на конференцията “Промяна и прелом в езиците и литературите” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Програма на конференцията “Промяна и прелом в езиците и литературите”

Posted in: Новини Started by

Програма на конференцията “Промяна и прелом в езиците и литературите”

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Списание „Филологически форум“

 

Програма на националната научна конференция

с международно участие

Промяна и прелом в езиците и литературите

 21 октомври 2023 г.

Зала 1, Ректорат, СУ

Google Meet: https://meet.google.com/kyu-pwtp-cjw

 

09:00-09:15. Официално откриване на конференцията с приветствени думи от проф. дфн Петя Осенова, заместник-декан на Факултета по славянски филологии

 

Тематична сесия: „(Анти)утопични и медийни образи в/на постмодерния свят“

(модератор: д-р Мария Русева)

 

09:15-09:30. Виктория Батяева (МДПУ „Богдан Хмелницки“, Украйна). Зміна особистості в оповіданні Любка Дереша „Миротворець“ /онлайн/

09:30-09:45. Olena Tiaglova (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany). Cultural Code of Non-human in Russian dystopias of the Late Twentieth and the Early Twenty-first Century

09:45-10:00. Даниела Георгиева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Людмила Улицка в дигиталното пространство

10:00-10:15. д-р Руслана Маргова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Хроники на едно предизвестено заглушаване (Как Русия затвори медии в началото на войната в Украйна) /онлайн/

10:15-10:30. Дискусия с участието на проф. д-р Ренета Божанкова, проф. д-р Иван Иванов, гл. ас. д-р Аглая Маврова, гл. ас. д-р Владимир Колев.

10:30-10:45. Кафе пауза

Тематична сесия: „Пространствени метаморфози: градът, храмът, стаята, текстът“

(модератор: д-р Мария Русева)

 

10:45-11:00. Мария Ширяева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Александрия и руските хронографи /онлайн/

11:00-11:15. Анна Стайкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Архитектура с готически шрифт в романетото „св. Ксаверий“ от Якуб Арбес и романа „Парижката света Богородица“ от Виктор Юго

11:15-11:30. Димо Георгиев (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“). Необичайни пространства: декадентската подредба на модерната стая според „Портретът на Дориан Грей“ на Оскар Уайлд

11:30-11:45. гл. ас. д-р Ирена Димова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас). Трите текста на промяната. Върху развитието на словашката литература за деца и юноши през 50-те и 60-те години на 20. век /онлайн/

11:45-12:00. Дискусия с участието на доц. д-р Добромир Григоров, гл. ас. д-р Владимир Колев.

12:00-13:00. Обедна почивка

Тематична сесия: „Еволюция и революция в литературата на XX век“

(модератор: докт. Лора Хараламбиева)

 

13:00-13:15. гл. ас. д-р Радея Гешева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Революцията на тялото в италианската литература на ХХ век

13:15-13:30. Лора Хараламбиева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Италианската литература през 20 век: жанрови специфики и тенденции. Творчеството на Елза Моранте

13:30-13:45. д-р Николай Тодоров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Бележки към поетиката на романа на Мигел Делибес

13:45-14:00. Атанас Добрев (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Локи, Тор, Один – скандинавската митология и ролята ѝ в литературата на Северния ноар /онлайн/

14:00-14:15. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Теодора Цанкова, гл. ас. д-р Виолета Вичева, гл. ас. д-р Радея Гешева.

14:15.-14:30. Кафе пауза

Тематична сесия: „Литература и събитийност: промяна и подмяна“

(модератор: докт. Антон Николов)

 

14:30-14:45. Силвия Николова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). „Да му е драго на човека да полудее“, или ars amatoria в романа „Бездна“ на Кирил Христов

14:45-15:00. Рени Стоева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Есхатологични проекции в стихосбирката „Пролетен вятър“ на Никола Фурнаджиев

15:00-15:15. Петя Атанасова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Авторовите поправки на нивото на лексиката и стиховете в стихотворенията от „Пролетен вятър“ /онлайн/

15:15-15:30. Доротеа Кръстанова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Функции на събитийността в разказите на Светослав Минков

15:30-15:45. Йорданка Савова (Университет в Кеймбридж, Великобритания). Държавна пропаганда по време на кампанията по преименуване на българските мюсюлмани в България (1970-1974)

15:45-16:00. Дискусия с участието на проф. д-р Иван Иванов, доц. д-р Надежда Стоянова, д-р Мария Русева.

16:00-16:15. Кафе пауза

Тематична сесия: „Езикови трансформации“

(модератор: ас. Георги Георгиев)

 

16:15-16:30. Assist. Prof. Georgi Georgiev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). The Centre Need Not Hold. A Load Model of Case

16:30-16:45. Мартин Маринков („Ото Фридрих“ Университет в Бамберг, Германия). Реализации на „Л“ в българския език. Експериментално изследване от славянска гледна точка

16:45-17:00. Диана Андрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Показателни местоимения: близост, далечност и още нещо

17:00-17:15. Патрик Михайлов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Членуването на неопределителните и отрицателните местоимения: езиков парадокс или тенденция?

17.15-17.30. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Ласка Ласкова, гл. ас. д-р Мартин Стефанов.

 

17:30. Закриване на конференцията „Промяна и прелом в езиците и литературите“.

 

Организатори: д-р Мария Русева, докт. Антон Николов

Сътрудници: Мария Генчева, Христина Младенова

 

За участниците са предвидени като подаръци книги от изд. “Критика и хуманизъм” и изд. “Стигмати”, любезно предоставени ни от г-жа Антоанета Колева от изд. “Критика и хуманизъм”: www.kx-publishing.org

Научната конференция „Промяна и прелом в езиците и литературите“ е инициирана от редакционната колегия на списание „Филологически форум“ в изпълнение на договор за научни изследвания № 80-10-29/20.04.2023 на тема „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, библиотеки „Международен филологически форум“, „Experior“.