“Образът на жената в литературата”. Покана за участие в научна конференция | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

“Образът на жената в литературата”. Покана за участие в научна конференция

Posted in: Новини Started by

“Образът на жената в литературата”. Покана за участие в научна конференция

ПОКАНА
от
Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“
и
Института за литература при БАН

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Първата национална научна
конференция с международно участие за студенти, млади учени, докторанти и
постдокторанти на тема:
ОБРАЗЪТ НА ЖЕНАТА В ЛИТЕРАТУРАТА
Форумът ще се проведе на 19 и 20 юни 2024 г. в Големия салон на Института за
литература (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, партер).
Конференцията предвижда следните тематични области:
 Жената и нейните социални роли (майка, мащеха, дъщеря, работеща жена и др.)
 Жената в превода
 Жената в политиката
 Жената в образованието
 Жената в митологията
 Жената в историята
 Жената във фолклора
 Жената във фантастиката
 Жената като творец
Времетраене на докладите – 15 минути
Не се предвижда такса за участие.
Докладите ще бъдат публикувани в сборник с научно рецензиране.
Заявките си, съдържащи заглавие на доклада, имена, позиция/степен, институция,
кратко биографично представяне и резюме (до 300 думи), изпращайте на имейл адрес:
women.image.in.literature@gmail.com до 09 юни 2024 г.
Програмата за конференцията ще бъде изпратена до 14 юни 2024 г.
Организатори:
гл. ас. д-р Радея Гешева, гл. ас. д-р Илияна Чалъкова, гл. ас. д-р Мартин Димитров,
гл. ас. д-р Елена Борисова, гл. ас. д-р Виолета Вичева, докт. Милена Сахакян

Конференцията се провежда в рамките на изследователски проект „Образът на жената в литературата“,
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (договор № 80-10-184/22.4.2024 г.)