Българистични четения за студенти, докторанти и постдокторанти | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Българистични четения за студенти, докторанти и постдокторанти

Posted in: Новини Started by

Българистични четения за студенти, докторанти и постдокторанти

Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“
Център по българистика с Лекторат по български език, литература и култура
Мелитопол – Запорожие – София – Шумен

100 г. МДПУ „БОГДАН ХМЕЛНИЦКИ“,
БIЛЬШЕ НIЖ УНIВЕРСИТЕТ
25. г. БЪЛГАРИСТИКА В МЕЛИТОПОЛСКАТА АЛМА-МАТЕР

8. БЪЛГАРИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ
ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ
в областта на хуманитаристиката
29.11.2023, 09:30-18:30, онлайн

https://join.skype.com/GDb2tzvORcrT

ПРОГРАМА

09:30-09:45
Официална част

09:45-11:00
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

09:45- 10:10
докт. МАРИЯ ПАЧЕВА (Център по българистика – МДПУ „Богдан Хмелницки“, СУ „Св. Климент Охридски“)

10:10-10:35
д-р МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА (ШУ „Еп. Константин Преславски“
Визуализации на българската възрожденска памет в интернет среда

10:35-11:00
д-р СИМЕОН СТЕФАНОВ (Институт за български език – БАН)
Отново за етимологията на едно название в славянските езици. ХЪ́ЛМ: основни хипотези

11-11:20
докт. СИМЕОН КУЛИШ (ШУ „Еп. Константин Преславски“
Приносът на тракийските българи от Варна в Илинденско-Преображенското въстание (1903г.)

11:20 -11:40
маг. МАРИНА НИКОЛОВА (Център по българистика – МДПУ „Богдан Хмелницки“, СУ „Св. Климент Охридски“)
Книжовното дело на двама български възрожденски духовници от Македония: Йоаким Кърчовски и Кирил Пейчинович

11:40-12:00
МАРИЯ ОЛЕКСЮК (Лвовски национален университет)
Свобода Болгарії у патріотичній повісті Івана Вазова «Дідусь Йоцо Дивиться» / Преживяването на свободата на България в патриотичния разказ на Иван Вазов „Дядо Йоцо гледа“

12-12:20
докт. ПРОЛЕТ НИКОЛОВА-ГРОЗДАНОВА (ЮЗУ „Неофит Рилски“)
Езикови практики за подкрепа и ресоциализация на лишени от свобода, осъдени за насилствени престъпления”

12:20-12-40
СОФИЯ ВОВК (Лвовски национален университет)
Періодизація болгарської воєнної лексики

12:40-13:00
маг. ИРИНА ГАНЧЕВА-ЧУРСА (Център по българистика – МДПУ).
Украинско-българско сътрудничество в образованието в условията на война. / Украіно-болгарська співпраця закладу освіти в умовах війни

13-14:00
КРЪГЛА МАСА
Предизвикателствата пред трансграничната българистика

14-14:20
маг. АЛЕСАНДРО ТАЛЯРО / АLESSANDRO TAGLIARO (Болонски университет)
Преподаването на български език на италианци: основни трудности според учениците и студентите

14:20-14:40
докт. МАКСИМ РУТКОВСКИ (МДПУ „Богдан Хмелницки“)
Навчання навичок читання англійською через фонеми української мови

14:40–15:00
докт. ДИМИТРИЯ МАРИНКОВА (СУ „Св. Климент Охридски“)
Престижността на езиците, които се говорят в град Пловдив според нагласите на пловдивчани
15-15:20
докт. АЛЕКСАНДРА МАЙКА (Университет „Кажимеж Велики“ – Бидгошч (Полша) / ALEKSANDRA MAJKA (UKW – Bydgoszcz)
Lokale gastronomiczne w Bydgoszczy. Analiza semantyczna / Семантичен анализ на названията на ресторантите в Бидгошч

15:20-15:40
маг. ЕЛЕНА БЕРЕСТЕЦКАЯ (ИДХУ)
Приносът на проф. Мирослав Янакиев в преподаването на българския език като чужд

15:40-16:00
докт. ГЕРГАНА ХРИСТОВА (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)
Емблематични женски образи във възрожденската ни литература

16-16:20
докт. ГЕНЧО БАНЕВ (СУ „Св. Климент Охридски“)
Адаптивни техники на преподаване на вида на глагола в българския език в Атинския университет

16:20-16:40
докт. ДЕСИСЛАВА-ДЕВОРА АТАНАСОВА (СУ „Св. Климент Охридски“)
Иновационни процеси в словообразуването на славянските езици
16:40-17:00
докт. СВЕТЛАНА КАРАДЖОВА (Институт за литература – БАН_
Сгрешени шеги – за историята памфлетно

17-17:20
КРИСТИНЕ РАЙНС, МАГДАЛЕНА ГЕНОВА (Кьолнски университет)
„В царството на самодивите“ на Иван Вазов – аспекти на превода от български на немски език

17:20-17:40
ВИКТОРИЯ БАТЯЕВА (МДПУ „Богдан Хмелницки“)
Образотворчі методи Віктора Гюго у творі Павла Вежинова „Бар’єр“

17:40-18:00
докт. МАЯ ЙОСИФОВА (СУ „Св. Климент Охридски“)
Езикът в пространството

18-18:20
маг. ВЕРА СТОЯНОВА (Център по българистика – МДПУ „Богдан Хмелницки“, СУ „Св. Климент Охридски“)
Сборникът „Късметливата Неда. Български народни приказки от Бесарабия и Таврия“ на Елза и Иван Стоянови

18:20-18:30
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ

 


ПАРТНЬОР НА ЦЕНТЪРА ПО БЪЛГАРИСТИКА
В ИЗДАТЕЛСКАТА МУ ДЕЙНОСТ