Покана за участие в студентски литературен конкурс | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Покана за участие в студентски литературен конкурс

Posted in: Новини Started by

Покана за участие в студентски литературен конкурс

Колегите от Шуменския университет канят студенти и докторанти да вземат участие в 46-тия национален литературен конкурс “Боян Пенев”.

Повече информация ще откриете на сайта на събитието.