Покана за научна конференция от ВТУ на тема: “Езици, култури, комуникации” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Покана за научна конференция от ВТУ на тема: “Езици, култури, комуникации”

Posted in: Новини Started by

Покана за научна конференция от ВТУ на тема: “Езици, култури, комуникации”

Колегите от Великотърновския университет изпращат покана за участие в научна конференция.

Информацията за събитието е дадена по-долу:

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ОРГАНИЗИРА

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ
ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ

 

Конференцията ще се проведе на 67 и 8 юни 2024 г. и предвижда следните тематични области:

  • Езици и култури
  • Литератури и култури
  • Българистиката в чужбина
  • Методика на езиковото и литературното обучение
  • Преводът между теорията и практиката
  • Комуникации и медии

Линк на български и на английски език към формуляра за участие в конференцията „Езици, литератури, култури“: https://forms.office.com/e/THgPyH03LQ

Работни езици: български, славянски и балкански езици, английски, френски, немски език.

Форма на участие: присъствено или онлайн.

Срок за изпращане на заявките: 30 април 2024 г.

Имейл за контакт: studenti_doctoranti@ts.uni-vt.bg

Повече информация ще откриете на сайта на Великотърновския университет.