Полина Господинова, Свят | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Полина Господинова, Свят

Posted in: Творческа библиотека Started by

Полина Господинова, Свят

Свят

Полина Господинова


Свят

В дясната длан
върховете се трошат:
атоми
частици
прах
прашинки
цялости
въздухът се пълни
и по черни лачени грозни
обувки пробягва
слънцето.
Гъделичка ги,
гравира ги,
олющва ги,
изхвърля ги.
Дъждът тъне под тях
и ги избелва
до небесносиньо.
Празни са дланите
по празника на празните
вери.
В дясната длан
върховете са вятър.

***

за меда, в който топиш цигарата си,
за съзнателните световъртежи
за скулите и за сковаността
на мрежите
тяхното непропадане
за времето, което
ни сдъвка, нарече и
зароби.
Изпочупи допира и го превърна
в мраморен облак, който само капе.
Само капе.

***

превърната
в късове
фибри
движение
по мокрите паважи
дъждовните сенки
не оставят нищо за помнене
само поклащат чадъри
взрени в минималистични
картини
откъслеци
отживелици
надживели
съществуването
сама се закопава
под името
и слънцето

За автора: Полина Господинова е родена през късното лято на 1995 година, в гр. Сливен, но цял живот е живяла в ранна есен. Бакалавърската си степен завършва в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2018 година. Понастоящем е магистрант в програма „Творческо писане“ на Факултета по славянски филологии. Смята, че литературата е измерението на пъстрите светове, където често ѝ се налага да се крие, защото иначе не би било възможно да живее.

E-mail: polina_g.gospodinova@abv.bg