уличната котка драска съня му / Зорница Иванова | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

уличната котка драска съня му / Зорница Иванова

Posted in: Творческа библиотека, том 4 Started by

уличната котка драска съня му / Зорница Иванова

Уличната котка драска съня му и се смее на припряността,
с която той бяга в нарочно сложени капани.
Преследват се,
улица след улицата, завой след завоя,
наглите нощни звуци над главите им.
Уличната котка драска съня му и той се събужда,
сутринта се разпуква над зениците,
а той проверява съновника
за обяснение
за малките рани
розовеещи около лактите.


За автора: Зорница Иванова е родена през 1996 г. във Варна. Завършва медийни и комуникационни науки във Вестфалския Вилхелмс университет в Мюнстер, Германия, след което се завръща в родината. Предстои и завършване на магистърска програма ,,Бизнес комуникации“ към Нов български университет.

В момента живее и работи в София.

Професионалният път на Зорница я превежда през радиожурналистика, връзките с обществеността, медийната анализа и издателската дейност. Има публикувани стихотворения в ,,Кадър 25“, ,,Иначе писано“, сп. „Филологически форум“, ,,Нова асоциална поезия“ и сп. ,,Подслон“. Публикува поезия и самостоятелно под псевдоним @morningstar.poetry в платформата Instagram. Предстои излизането на първата ѝ стихосбирка.

e-mail: zornitsa.ivanova96@gmail.com