препятствие / Атанаска Илинчева | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

препятствие / Атанаска Илинчева

Posted in: Творческа библиотека, том 4 Started by

препятствие / Атанаска Илинчева

Пленница на времето,
на дните му,
на убиващите дълги минути,
които засядат в гърлото
и карат очите да се удавят
в соленото море на сълзите си.

Пленница на сърцето,
на ударите му,
на стягащото усещане в гърдите,
които се борят за въздуха,
но са достатъчно силни
да не се пръснат от липсата му.

Пленница на пътя,
на бледите му очертания,
които показват, че е нечий друг,
че със сигурност води другаде,
даже има следи от отъпкано,
но моите стъпки не пасват.

Моят път е различен,
криволичи нагоре,
накъдето сърцето и времето
се настигат единствено в полет.
Има само едно препятствие –
да си спомня къде са крилете ми.


За автора: Атанаска Илинчева е родена в град Пазарджик. Завършва право в Софийския университет. Поезията ѝ е съсредоточена в търсене на смисъла на битието и реализирането на личността чрез любовта, поради което често обръща поглед навътре към душата на човека. Първите ѝ публични поетични изяви са свързани със създаването на „Иначе писано“ – литературна общност от млади автори, стремящи се да поддържат жив спомена за забравените и значими личности в българската и световната култура. Едновременно с това, в края на 2017 г., Атанаска стартира и своя самостоятелен проект „Поетрия“, като проекция на идеята за пространство, което да среща различните форми на изкуството. Нейни творби са публикувани на различни сайтове и платформи за литература, култура и изкуство. През 2021 г. предстои издаването на дебютната ѝ стихосбирка.

e-mail: atanaska.ilincheva@gmail.com