абсурдът в докосването на Другия / Зорница Иванова | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

абсурдът в докосването на Другия / Зорница Иванова

Posted in: Творческа библиотека, том 4 Started by

абсурдът в докосването на Другия / Зорница Иванова

Абсурдът в докосването на Другия.
Показалецът се плъзга без план между клопките на нечии фини линии,
разколебава се от чуждата температура,
сепва се
от остротата на нокътя срещу кожата.
Другият е оправданието за собственото дишане,
щом се спрем върху бенките му,
върху малките подутини и пролетните пъпки по челото,
изпитваме спокойствието на новородено.
Тялото на Другия е оправдание за собствените отпечатъци.


За автора: Зорница Иванова е родена през 1996 г. във Варна. Завършва медийни и комуникационни науки във Вестфалския Вилхелмс университет в Мюнстер, Германия, след което се завръща в родината. Предстои и завършване на магистърска програма ,,Бизнес комуникации“ към Нов български университет.

В момента живее и работи в София.

Професионалният път на Зорница я превежда през радиожурналистика, връзките с обществеността, медийната анализа и издателската дейност. Има публикувани стихотворения в ,,Кадър 25“, ,,Иначе писано“, сп. „Филологически форум“, ,,Нова асоциална поезия“ и сп. ,,Подслон“. Публикува поезия и самостоятелно под псевдоним @morningstar.poetry в платформата Instagram. Предстои излизането на първата ѝ стихосбирка.

e-mail: zornitsa.ivanova96@gmail.com