аз ли издавам този звук? / Николай Генов | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

аз ли издавам този звук? / Николай Генов

Posted in: Творческа библиотека, том 4 Started by

аз ли издавам този звук? / Николай Генов

аз ли издавам този звук?
писък на насекомо,
залепнало между кориците
на зяпнал речник
с чужди думи

чета по него: себе си,
но липсва ред
и тялото ми се напуква
под натиска на странни йероглифи

няма време,
казвам си,
няма време

чувствам думите да лазят по очите,
по краката, по лицето,
за да ми изплюят частите
в нечий непотребен разказ

За автора: Николай Генов е докторант по теория на литературата в СУ. Завършва ЕГ „Бертолт Брехт“ с немски и английски език през 2013 г. През 2017 завършва специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2018 защитава магистърска теза по литературознание във Факултета по славянски филологии. През същата година получава втора награда на Двадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“ и печели стипендията на фондация „Блага Димитрова“ за постижения в областта на литературата. Идеен основател е на „Иначе писано“ – общност от млади поети с интерес към маргинализираната литература и е член на екипа на списание “Филологически форум”. В началото на 2019 г. е отличен на националния конкурс за литературна критика „13 века България“. Негови научни, критически и художествени текстове са публикувани в различни списания, сборници и електронни платформи.

e-mail: nk.genov@gmail.com