осланям се / Айлин Топлева | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

осланям се / Айлин Топлева

Posted in: Творческа библиотека, том 4 Started by

осланям се / Айлин Топлева

осланям се
на най-обективното си сетиво:
допира
и изследвам повърхностите на живота,
живите, неживите, мъртвите
плътта ми е инструмент за измерване на любовта
и установяване на промените
пръстите са познавачи
на топлината на тялото
туптящата повърхност
босия път по неравностите на душата

както на сляп или невярващ
е присъщо да докосва
за да придобият форма и смисъл нещата
както на влюбен
за да обича


За автора: Айлин Топлева е родена в Бургас през 1994. Завършва новогръцка филология в СУ „Св. Климент Охридски“ и в момента работи като преводач-редактор в „Радио България“ на БНР и преподавател по гръцки език. Обича да пише и да превежда поезия. Има няколко отличия в Националния младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев”.

e-mail: ailintopleva@gmail.com