Димни завеси / Александър Христов | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Димни завеси / Александър Христов

Posted in: Творческа библиотека, том 4 Started by

Димни завеси / Александър Христов

Скоро, неусетно,
ще видиш, ще продължи
прастарата игра
на глашатаи и придворни,
ще са подредени,
нагласени
върху нищо повече
от шахматна дъска,
разкрасена,
обградена от криви огледала,
от същински карикатури –
без значение
от същността;
там няма грешни ходове,
само фигури
от димните завеси на ума,
няма ден, няма нощ
и теб те няма – наета е
за царската церемония
личност –
без значение
от личността.


За автора: Александър Христов завършва последователно българска филология, литература и култура (магистърска програма) и българска литература след Освобождението (докторантура) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Автор е на две поетически книги: „Крайпътна обител“ (2017) и „До първата сянка“ (2021).

Негови стихотворения могат да бъдат прочетени и на различни платформи, и по страниците на вестници и списания; включвани са в антологии, сборници, алманаси; превеждани са на английски, испански и немски език. Литературоведски текстове на Александър Христов са помествани в специализирания периодичен печат и в редица сборници от национални и международни научни форуми.

Връчвани са му награди за поезия, белетристика, критика.

e-mail: aleksandarhrhristov@gmail.com