съседите забързват дишането си / Зорница Иванова | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

съседите забързват дишането си / Зорница Иванова

Posted in: Творческа библиотека, том 4 Started by

съседите забързват дишането си / Зорница Иванова

Съседите забързват дишането си
зад стената,
пулсът се разлиства в пика си,
и сякаш тези непознати са мои зайци в клетка,
изолирани от последователността на събитията.
Следя ги и подслушвам ритуалите.
Притихнал воайор на сношаването.
Притихнал воайор на съшиването на плътта
с още плът.
Създаването на обяснения без думи,
само в движенията.
Свита съм
зад стената,
стопанин само в мисълта ми,
съблюдавайки създаването, разпада, събирането после.
Дивите зайци, сега опитомени,
продължили рода,
зад стената.


За автора: Зорница Иванова е родена през 1996 г. във Варна. Завършва медийни и комуникационни науки във Вестфалския Вилхелмс университет в Мюнстер, Германия, след което се завръща в родината. Предстои и завършване на магистърска програма ,,Бизнес комуникации“ към Нов български университет.

В момента живее и работи в София.

Професионалният път на Зорница я превежда през радиожурналистика, връзките с обществеността, медийната анализа и издателската дейност. Има публикувани стихотворения в ,,Кадър 25“, ,,Иначе писано“, сп. „Филологически форум“, ,,Нова асоциална поезия“ и сп. ,,Подслон“. Публикува поезия и самостоятелно под псевдоним @morningstar.poetry в платформата Instagram. Предстои излизането на първата ѝ стихосбирка.

e-mail: zornitsa.ivanova96@gmail.com