епитафия / Тина Иванова | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

епитафия / Тина Иванова

Posted in: Творческа библиотека, том 4 Started by

епитафия / Тина Иванова

тревите са пресни и цъфти люляк:
не е ли животът
подигравка със смъртните,
докато Господ възкръсва
все в неделя,
а след година в петък
отново го разпват?


За автора: Тина Иванова е студент трети курс в специалност “Българска филология” в Софийски университет. Завършила е ПМГ “Атанас Радев” в град Ямбол. Секретар е на Литературен клуб “Аудитория 148” от неговото създаване и списва страницата “Супа от чувства”.

e-mail: tinav.ivanova@gmail.com