“Млади учени: изследователски проекти”. Конферентен ден | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

“Млади учени: изследователски проекти”. Конферентен ден

Posted in: Новини Started by

“Млади учени: изследователски проекти”. Конферентен ден

На 24.10.2021 г., като част от инициативата “Аудитория ФФ“, се проведе научната конференция “Млади учени: изследователски проекти” (с организатори д-р Симеон Стефанов, д-р Мария Русева и д-р Надежда Стоянова). В рамките на събитието бяха представени и обсъдени разработки, които предстои да бъдат публикувани в бр.2 (14) на сп. “Филологически форум” и в том 10 и 11 на поредицата “Международен филологически форум”. В края на деня беше представена новата концепция за рубриката “Заглъхнало ехо”, която от предстоящия брой на ФФ ще бъде водена от гл. ас. д-р Симеон Стефанов. Николай Генов представи съставения и редактиран от него том 4 от поредицата “Творческа библиотека”.

И докато някои прекараха конферентния ден вкъщи пред компютъра, други участваха в научното събитие от неочаквани и екзотични места. Вижте снимките:

Д-р Александра Александрова се включи в конференцията от Тунис:

Марина Николова направи своя дебют в научен форум от подножието на вр. Вихрен: