Конкурс за есе “България – Украйна: корени, плодове, хоризонти на сътрудничеството” | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Конкурс за есе “България – Украйна: корени, плодове, хоризонти на сътрудничеството”

Posted in: Без категория, Новини Started by

Конкурс за есе “България – Украйна: корени, плодове, хоризонти на сътрудничеството”